Fraza nominalna, zwana również frazą rzeczownikową, grupą nominalną lub NP – w gramatykach bezkontekstowych, a zwłaszcza w gramatyce generatywno-transformacyjnejfraza, której nadrzędnikiem jest rzeczownik.

Budowa frazy nominalnej edytuj

Najprostsza fraza nominalna złożona jest wyłącznie z rzeczownika[1]:

 • NPN
 • John

Rzeczownik określany jest często przez przedimki, zaimki wskazujące, liczebniki itp. Wchodzą one w skład grupy nominalnej[2]:

 • NPDet N
 • the box
 
Fraza nominalna jako podmiot i dopełnienie

Rzeczowniki mogą być modyfikowane przez przymiotniki, przy czym może ich być dowolna liczba[3]:

 • NPDet (Adj) N
 • the small box

Innym możliwym sposobem modyfikacji frazy nominalnej jest fraza przysłówkowa:

 • NPDet (Adj) N (PP)
 • the small box with sweets

Pojemność frazy rzeczownikowej nie ogranicza się do jednej frazy przysłówkowej:

 • NPDet (Adj+) (Adj+) N (PP+) (PP+)
 • the small yellow box of pastry with a glistening lid

Inną możliwą modyfikacją frazy nominalnej jest fraza przymiotnikowa, przy czym zawarty w niej przysłówek modyfikuje najczęściej przymiotnik, a nie rzeczownik[4]:

 • AdvP → (AP) A
 • very yellow
 • NPDet (AP) N (PP)
 • a very small book with yellow covers

Grupa nominalna może występować nie tylko w charakterze podmiotu, ale np. dopełnienia, funkcjonując samodzielnie albo będąc elementem frazy przysłówkowej:

 • PPP NP
 • with a knife

Drzewo składniowe frazy a very small green book with a black girl on its cover wygląda następująco[5]:

 

Fraza nominalna w języku francuskim edytuj

Francuska fraza nominalna składa się z rzeczownika i jego określników. W języku francuskim istnieją następujące rodzaje określników[6]:

 • rodzajniki: un stylo,, la valise, du pain
 • zaimki wskazujące: cette maison, cet homme
 • przymiotniki dzierżawcze: son cahier, notre bagnole
 • liczebniki: trois chomeurs, quatre livres.

Determinanty mogą występować zarówno pojedynczo, jak i w grupach. Jako określniki mogą występować również przymiotniki pytające lub wykrzyknikowe, takie jak quel, jak również przysłówki wskazujące na ilość: beaucoup de, trop de[6].

 • ces quelques rosestych kilka róż
 • leur deux enfantsich dwoje dzieci
 • Quelle heure est t-il? → Która jest godzina?
 • Quel merveilleux jardin! → Jaki piękny ogród!
 • Il y a beaucoup de vent aujourd'hui.

Innymi elementami grupy nominalnej mogą być[7]:

 • przymiotnik oznaczający jakość lub pochodzenie un gâteau francais
 • przydawka: mon livre de français.

Fraza nominalna może zostać zastąpiona zaimkiem wskazującym, dzierżawczym, pytającym, osobowym lub nieokreślonym[8]:

 • ce livrecelui-ci
 • ta raquette de tenisla tienne
 • Quel vin préfères-tu? → Lequel préfères-tu?
 • Ils regardent le film polonaisIls le regardent.

Drzewo składniowe frazy les trois très vieux livres de français:

 

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj

 • Andrew Carnie: Syntax: A Generative Introduction (Introducing Linguistics). Oxford: Blackwell Publishing, 2001.
 • Y Delatour: Nouvelle Grammaire du Francais. Paryż: Hachette, 1991. ISBN 2-01-155271-0.