Otwórz menu główne

Front Karelski – związek operacyjno-strategiczny Armii Czerwonej o kompetencjach administracyjnych i operacyjnych na zachodnim terytorium ZSRR, działający podczas wojny z Niemcami w czasie II wojny światowej.

Utworzony 23 sierpnia 1941 z części rozwiązanego Frontu Północnego. w składzie:

i inne oddziały

Spis treści

Dowódcy FrontuEdytuj

  • gen. por. (od 28 kwietnia 1943 gen. płk.) W. Frołow - do 21 lutego 1944,
  • gen. armii (od 26 października marszałek) K. Miereckow.

DziałaniaEdytuj

Front rozwinął się na terytorium obecnej Karelii w walce przeciwko wojskom fińskim (Grupy Operacyjne: Maselska i Ołoniec)i niemieckiej 20 Armii Górskiej. W pierwszej połowie 1944 prowadził walki obronne. Wraz z Frontem Leningradzkim przeprowadził karelską operację 1944. 7 - 29 października 1944 przeprowadził petsamsko-kirkeneską operację zapoczątkowującą wyparcie wojsk niemieckich z Norwegii.

RozformowanieEdytuj

Rozformowany 15 listopada 1944.

BibliografiaEdytuj

  • Bolszaja Sowietskaja Encykłopedija Moskwa 1978,
  • Kazimierz Sobczak [red.]: Encyklopedia II wojny światowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975, s. 145.