Frontoliza

Frontoliza – proces zanikania frontu atmosferycznego. Frontoliza może prowadzić zarówno do osłabienia frontu atmosferycznego jak i do całkowitego jego zaniku.