Fruticetyzacja

Fruticetyzacja – forma degeneracji fitocenoz leśnych przejawiająca się w nienormalnie obfitym rozwoju warstwy krzewów zwykle wskutek rozrzedzenia drzewostanu lub zaniechania jego odnowy po zrębie.

Może też występować w lasach, powstałych na terenach porolnych, wcześniej intensywnie nawożonych. Charakterystyczne są wtedy występujące azotolubne gatunki krzewów, między innymi malina właściwa czy jeżyny.

BibliografiaEdytuj

  • Władysław Matuszkiewicz, Piotr Sikorski, Wojciech Szwed, Marek Wierzba: Zbiorowiska roślinne Polski:ilustrowany przewodnik. Lasy i zarośla. Warszawa: PWN, 2012. ISBN 978-83-01170-64-6. OCLC 899768413.