Fuks (niepełnoprawny członek)

Ten artykuł dotyczy niepełnoprawnego członka. Zobacz też: inne pojęcia.

Fuks – status fuksa jest równoznaczny ze statusem kandydata na członka. Jego prawa są ograniczone do uczestniczenia w spotkaniach i noszenia odznak korporacyjnych. Odznaki fuksa to jednobarwna banda, jednobarwny dekiel oraz cyrkiel (tylko w niektórych korporacjach). W okresie fuksowania korporacja zapoznaje się z kandydatem i ocenia, czy nadaje się na barwiarza, a sam fuks ma okazję zapoznać się z barwiarzami. Czas fuksowania trwa co najmniej 4 miesiące, z reguły ok. roku i kończy się wybarwieniem.

Inne nazwy: renons (K! Jagiellonia), giermek (K! Lechia, K! Magna Polonia Vratislaviensis), laik (K! Respublica), smyk (K! Astrea Lublinensis).