Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” (FPNP; niem. Stiftung „Polnisch-Deutsche Aussöhnung”) – fundacja powstała w 1991 w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy rządem Polski i Niemiec. Jest organizacją non-profit, działa na rzecz ofiar prześladowań nazistowskich i polsko-niemieckiego dialogu. Prowadzi działalność społeczną, humanitarną i edukacyjną.

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie"
Stiftung „Polnisch-Deutsche Aussöhnung”
Państwo

 Polska

Siedziba

ul. Krucza 36, 00-921 Warszawa

Data założenia

1991

Rodzaj stowarzyszenia

fundacja

Zasięg

Polska i zagranica

Przewodniczący Zarządu

Jakub Deka

Nr KRS

0000009917

Data rejestracji

25 maja 2001

brak współrzędnych
Strona internetowa

Wypłaty świadczeń finansowych Edytuj

Organizacja zajmuje się kwestią wypłat niemieckich świadczeń finansowych dla byłych więźniów obozów koncentracyjnych i robotników przymusowych Trzeciej Rzeszy, niesienia pomocy żyjącym ofiarom nazizmu, zabiegami na rzecz zachowania pamięci oraz zbliżenia pomiędzy Polakami i Niemcami.

Pomoc humanitarno-socjalna Edytuj

Fundacja otacza opieką żyjące ofiary prześladowań nazistowskich w Polsce. Na bezpośrednie wypłaty finansowe, poza podstawowymi świadczeniami z Niemiec i Austrii, przeznaczyła w ostatnich pięciu latach ok. 200 milionów złotych. W tym czasie Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” organizowała kuracje sanatoryjne w polskich uzdrowiskach, bezpłatne operacje wszczepienia sztucznych stawów biodrowych i kolanowych w polskich, niemieckich i austriackich szpitalach. Poszkodowani, osoby potrzebujące, otrzymują też pomoc rzeczową, przede wszystkim w postaci sprzętu rehabilitacyjnego, pozyskiwanego od zagranicznych ofiarodawców.

Działalność edukacyjna Edytuj

Fundacja inicjuje i wspiera dialog społeczny, działa na rzecz porozumienia i pojednania między narodami. Służy temu działalność wydawnicza, badawcza i edukacyjna. Wśród pozycji wydawniczych znajdują się: relacje i wspomnień byłych więźniów obozów koncentracyjnych i robotników przymusowych, opowiadań, biografii, albumów i opracowań historycznych. Organizowane są lekcje historii dla niemieckiej młodzieży, konkursy, międzynarodowe konferencje i spotkania naukowe. W 2007 r. była organizatorem konferencji „Prawda – Pamięć – Odpowiedzialność. Powstanie warszawskie w kontekście powojennych stosunków polsko-niemieckich”, pod patronatem prezydentów Niemiec i Polski. Wzięło w niej udział blisko 500 osób, a z wykładami wystąpili historycy, politolodzy i publicyści z Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii, a także uczestnicy powstania warszawskiego, politycy, dyplomaci, dziennikarze. Specjalny program zorganizowano dla polskich i niemieckich studentów. Fundacja przygotowała też wystawę „Zachować Pamięć. Praca przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz Trzeciej Rzeszy w latach 1939-1945”.

Archiwum FPNP Edytuj

Fundacja zgromadziła ponad pięć kilometrów bieżących akt, dokumentujących losy przeszło miliona poszkodowanych.

Współpraca międzynarodowa Edytuj

W ostatnich latach współpracę z Fundacją nawiązało ponad sto niemieckich miast, gmin, stowarzyszeń i instytucji oraz wiele osób prywatnych. Wspólnie z niemieckimi partnerami Fundacja organizuje wyjazdy byłych robotników przymusowych z Polski do miejsc ich deportacji. Dziś mogą zwiedzić te miasta jako honorowi goście, spotkać się z młodzieżą i opowiedzieć o swoich przeżyciach wojennych, odwiedzić miejsca, gdzie pracowali przymusowo.

Zobacz też Edytuj

Linki zewnętrzne Edytuj