Fundacja Avalon – fundacja, niezależna organizacja non-profit, działająca w Polsce od 2006 roku, od 2009 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Wspiera osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore. Ma siedzibę w Warszawie, jednak swoim wsparciem obejmuje osoby potrzebujące z całej Polski. Fundacja oferuje pomoc potrzebującym w obszarze finansowym, a także prowadzi szereg programów społecznych i edukacyjnych, mających na celu aktywizację osób z niepełnosprawnościami oraz zmianę ich postrzegania w polskim społeczeństwie.

Fundacja AVALON - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
Państwo

 Polska

Siedziba

Warszawa

Data założenia

2006

Rodzaj stowarzyszenia

OPP

Nr KRS

0000270809

Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, blisko centrum na dole znajduje się punkt z opisem „Fundacja AVALON - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Fundacja AVALON - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Fundacja AVALON - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym”
Ziemia52°11′50″N 21°02′58″E/52,197222 21,049306
Strona internetowa

Historia Fundacji

edytuj

Fundacja powstała w 2006 roku. Początkowo działała pod nazwą „Przyjaciele Sebastianowi” i powstała w celu wsparcia w powrocie do zdrowia Sebastiana Luty, obecnego Prezesa Zarządu i współzałożyciela Fundacji. W 2009 roku nazwa została zmieniona na obecną, a Fundacja uzyskała status OPP. Zmienił się także profil działania organizacji – celem Fundacji stała się szeroko rozumiana pomoc osobom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym: poprawa jakości życia oraz zwiększanie samodzielności życiowej podopiecznych, likwidacja barier społecznych między osobami z niepełnosprawnością i przewlekle chorymi a resztą społeczeństwa, spełnianie marzeń. Obecnie (czerwiec 2022) Fundacja ma ponad 13000 podopiecznych i łączna kwota przekazanego wsparcia wynosi 300 milionów złotych[1].

Misja Organizacji

edytuj

Fundacja jest prężną organizacją pozarządową, która od 2006 roku działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych. „Wierzymy, że osoba z niepełnosprawnością może być samodzielna i aktywna w każdej sferze swojego życia. W swoich działaniach zależy nam na zmianie postrzegania niepełnosprawności przez społeczeństwo i same osoby z niepełnosprawnościami.”

Organizacja daje swoje wsparcie poprzez rehabilitację, umożliwia dofinansowanie wydatków związanych z leczeniem, fizjoterapią, kosztami życia codziennego oraz realizacją indywidualnych celów i pasji. Daje możliwość sportowego rozwoju w ekstremalnej formie. Przełamuje tabu związane z seksualnością i rodzicielstwem osób z niepełnosprawnością ruchową i prowadzi szerokie działania edukacyjne w tym zakresie[1].

Działalność Fundacji

edytuj

Fundacja Avalon działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych. Prowadzi szereg działań pomocowych oraz na rzecz zmiany wizerunku osób z niepełnosprawnościami. Aktywnie angażuje się we wspólne działania Organizacji Pożytku Publicznego.

Działania pomocowe

edytuj

Wsparcie finansowe w ramach subkont

edytuj

Fundacja Avalon daje możliwość założenia subkonta dla osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych niezależnie od wieku czy schorzenia. Subkonto służy do gromadzenia środków z darowizn oraz odpisu 1% podatku (1,5% w rozliczeniu od 2023), które można przeznaczyć na potrzeby związane z leczeniem, rehabilitacją, transportem oraz codziennym funkcjonowaniem. W Fundacji Avalon wpłaty z 1% (1,5% w rozliczeniu od 2023) podatku czy darowizn może otrzymać każda osoba, która ma założone subkonto – zarówno dziecko, jak i osoba pełnoletnia[2].

Helpuj.pl

edytuj

Fundacja Avalon prowadzi portal zbiórkowy dla swoich podopiecznych. Na Helpuj.pl podopieczny może założyć zbiórkę na określony cel. Strona daje również możliwość stworzenia wyzwania na rzecz konkretnej zbiórki. Portal daje też możliwość każdej osobie, która chciałaby pomóc założenie angażującego wyzwania na rzecz osoby potrzebującej. Helpuj.pl jest portalem o najniższej opłacie manipulacyjnej wśród wszystkich portali zbiórkowych w Polsce[3].

Rehabilitacja

edytuj

Fundacja Avalon w swojej siedzibie prowadzi Centrum Aktywnej Rehabilitacji Avalon Active, które oferuje funkcjonalną rehabilitację neurologiczną. Aktualnie realizuje program rehabilitacji dofinansowanej “Aktywność kluczem do niezależności”. Projekt ma na celu zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami, aby w życiu były jak najbardziej aktywne i samodzielne. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja oferuje również pakiet aktywnej rehabilitacji dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, dofinansowanej w 50% z własnych środków Z oferty można skorzystać wykupując różne rodzaje pojedynczych zajęć lub karnetów: aktywnej rehabilitacji stacjonarnej, online, w wodzie czy podczas wspinaczki[4].

Kompleksowe Centrum Poradnicze

edytuj

Kompleksowe Centrum Poradnicze Fundacji Avalon powstało w ramach trzyletniego projektu „Wiedza i świadomość kluczem do niezależności”, współfinansowanego ze środków PFRON. Centrum zostało stworzone, by pomóc w uzyskaniu informacji niezbędnych do codziennego rozwiązywania problemów związanych z niepełnosprawnością. W jego ramach można bezpłatnie korzystać z konsultacji z psychologiem, seksuologiem, adwokatem oraz specjalistą ds. niepełnosprawności[5].

Centrum Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnościami

edytuj

Organizacja umożliwia uchodźcom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym z Ukrainy skorzystanie z bezpłatnej rehabilitacji w warszawskiej siedzibie Fundacji, oferuje dzięki wsparciu darczyńców również jednorazowe i bezzwrotne dofinansowanie rehabilitacji na terenie całego kraju. Fundacja proponuje też założenie subkonta, aby zbierać na nim potrzebne środki finansowe na leczenie i codzienne funkcjonowanie. Dodatkowo Centrum Pomocy Uchodźcom dostarcza dla indywidualnych odbiorców, punktów recepcyjnych, przejść granicznych, organizacji pomocowych i Ukrainy potrzebny sprzęt ortopedyczny, środki higieny osobistej. Pomaga też w transporcie uchodźców z niepełnosprawnościami[6].

Droga do Aktywności

edytuj

Droga do Aktywności to projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Ma on na celu aktywizację zawodową oraz przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie osób z niepełnosprawnościami mieszkających w Warszawie. W ramach Drogi do Aktywności dostępne są warsztaty coachingowe i psychoedukacyjne, zajęcia aktywni w społeczeństwie, indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym oraz warsztaty dla rodzin, opiekunów i bliskich osób z niepełnosprawnością[7].

Działania na rzecz zmiany sytuacji osób potrzebujących i środowiska Organizacji Pożytku Publicznego

edytuj

Walka o 1,5% podatku

edytuj

W wyniku zmian podatkowych jakie miały miejsce w 2022 roku Fundacja Avalon żywo włączyła się w działania mające na celu zwiększenie odpisu 1% podatku na 1,5%. Organizacja wraz z 8 innymi największymi OPP opublikowała list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego. Zarząd Fundacji regularnie uczestniczył w spotkaniach Senackiej Komisji Finansów Publicznych. Dnia 9 czerwca 2022 roku została uchwalona ustawa, która zwiększyła odpis podatku z 1% na 1,5%[8].

Działania na rzecz zmiany wizerunku osób z niepełnosprawnościami

edytuj

Avalon Extreme

edytuj

Misją projektu Avalon Extreme jest zmiana postrzegania niepełnosprawności poprzez promocję sportów ekstremalnych. Projekt kreuje nowy wizerunek osób z niepełnosprawnościami jako aktywnych, samodzielnych i odnoszących sukcesy sportowe. Edukuje społeczeństwo i wpływa na zmianę ich postaw. Tworzy nowe miejsca szkoleniowe i treningowe dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki Avalon Extreme osoby z niepełnosprawnościami mogą brać udział w różnego rodzaju treningach sportowych m.in. cross treningu oraz w treningach sekcji bokserskiej[9].

Projekt Sekson

edytuj

Projekt Sekson powstał w 2019 roku, ma na celu rzetelne edukowanie w obszarze seksualności i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością ruchową. W ramach Projektu powstała platforma edukacyjna www.sekson.pl[10], Mapa Dostępności – wyszukiwarka dostosowanych gabinetów i specjalistów z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami[11], prowadzone są także spotkania live oraz cykl wywiadów #wyłączamytabu #włączamywiedzę ze specjalistami i osobami z niepełnosprawnościami. Co roku organizowana jest Konferencja Sekson poświęcona seksualności i rodzicielstwu osób z niepełnosprawnością ruchową. Jest to największe w Polsce wydarzenie w tym zakresie, skupiające OzN oraz specjalistów i ekspertów. W ramach Projektu na przełomie 2021 i 2022 roku, Fundacja Avalon przeprowadziła szeroką kampanię społeczną pod hasłem Pełnosprawni w miłości, dotyczącą wizerunku osób z niepełnosprawnościami, oraz ich prawa do miłości i rodzicielstwa.

Fundacja Avalon na Pol’and’Rock

edytuj

Fundacja Avalon nieprzerwanie od 2018 roku uczestniczy w Pol’and’Rock Festival tworząc tam swoją strefę w ramach Akademii Sztuk Przepięknych. Co roku Fundacja Avalon przez czas trwania Festiwalu oferuje dla uczestników warsztaty tematyczne wokół tematu niepełnosprawności, wsparcie techniczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz szereg aktywności, których celem jest przełamywanie barier społecznych i stereotypów o niepełnosprawności[12].

Kampanie społeczne

edytuj

Fundacja Avalon działa edukacyjnie poprzez kampanie społeczne. Organizacja stworzyła już 4 kampanie, które miały na celu przełamywać kolejne bariery społeczne. Kampania skupiona na projekcie Avalon Extreme o tytule “Wystarczy zacząć”[13] ukazała to, że niepełnosprawność nie może być traktowana jako słabość i źródło wykluczenia. Kampania “Pełnosprawni w miłości”[14] Projektu Sekson zwróciła uwagę na problem jakim jest postrzeganie seksualności i rodzicielstwa wśród osób z niepełnosprawnościami. Uzmysłowiła, że osoby doświadczające różnych rodzajów niepełnosprawności mogą być atrakcyjnymi partnerami, umawiać się na randki, budować związki i być odpowiedzialnymi rodzicami.

Badania

edytuj

Fundacja Avalon w ramach Projektu Sekson przeprowadziła badania pod tytułem “Seksualność i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością ruchową”. Badania przeprowadzone zostało przez agencję SW RESEARCH z osobami z niepełnosprawnością ruchową, ich rodzicami, osobami partnerskimi i lekarzami specjalistami. Celem badania było dokonanie analizy najbliższego otoczenia OzN w zakresie dostępu do szeroko rozumianej wiedzy o seksualności, w tym dostępności do usług związanych ze zdrowiem intymnym. Raporty z badań dostępne są na stronie internetowej[15].

W ramach kampanii społecznej “Pełnosprawni w miłości” Projekt Sekson przeprowadził również badania o tym samym tytule, które dotyczyły społecznego postrzegania osób z niepełnosprawnością ruchową w kontekście życia rodzinnego, rodzicielstwa oraz seksualności.

Współpraca

edytuj

Fundacja Avalon przy swoich działaniach współpracuje z licznymi mediami. O Fundacji i jej działalności można było dowiedzieć się z: Dzień Dobry TVN, TVN 24. Artykuły o organizacji ukazały się na łamach licznych tytułów, jak chociażby Polityki, Vogue Polska oraz Gazety Wyborczej. Członkowie Zarządu Fundacji oraz przedstawiciele poszczególnych działów są także częstymi gośćmi audycji radiowych.

Zarząd Fundacji

edytuj
 • Prezes: Sebastian Luty
 • Członek Zarządu: Łukasz Wielgosz
 • Dyrektor Generalny: Krzysztof Dobies[1]

Social media i strony internetowe

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. a b c O Fundacji [online], Fundacja Avalon [dostęp 2022-11-30] (pol.).
 2. Subkonto [online], Fundacja Avalon [dostęp 2022-11-30] (pol.).
 3. Co robimy? [online], Helpuj.pl [dostęp 2022-11-30] (pol.).
 4. Centrum Aktywnej Rehabilitacji Avalon Active [online], Fundacja Avalon [dostęp 2022-11-30] (pol.).
 5. Kompleksowe Centrum Poradnicze [online], Fundacja Avalon [dostęp 2022-11-30] (pol.).
 6. Centrum Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnościami [online], Fundacja Avalon [dostęp 2022-11-30] (pol.).
 7. Droga do Aktywności [online], Fundacja Avalon [dostęp 2022-11-30] (pol.).
 8. Sukces społeczeństwa obywatelskiego! 1,5% podatku dla OPP stał się faktem! [online], biuroprasowe.fundacjaavalon.pl [dostęp 2022-11-30] (pol.).
 9. Projekt Avalon EXTREME [online], Avalon EXTREME [dostęp 2022-11-30] (pol.).
 10. Projekt Sekson [online], Sekson [dostęp 2022-11-30] (pol.).
 11. Mapa dostępności [online], Sekson [dostęp 2022-11-30] (pol.).
 12. Przełamywanie barier i edukacja – misja Fundacji Avalon podczas Pol’and’Rock 2022 [online], biuroprasowe.fundacjaavalon.pl [dostęp 2022-11-30] (pol.).
 13. Kampania EXTRAsprawni – Wystarczy zacząć. [dostęp 2022-11-30].
 14. Pełnosprawni w miłości / spot kampanii Fundacji Avalon 30”. [dostęp 2022-11-30].
 15. Publikacje [online], Sekson [dostęp 2022-11-30] (pol.).