Funkcja τ

Funkcja τ (tau) – funkcja w teorii liczb równa funkcji σ stopnia zerowego. Wartość tej funkcji oznacza liczbę podzielników argumentu

Wykres funkcji dla argumentów od zera do 250

DefinicjaEdytuj

 

gdzie:

  – liczba czynników pierwszych,
  – wykładniki w rozkładzie na czynniki pierwsze.

PrzykładEdytuj

Jeśli   są dwa dzielniki pierwsze   ponieważ   Można zatem obliczyć   w następujący sposób:

 

Osiem dzielników liczby   należy do zbioru