Funkcja dodatnia

Funkcja dodatnia – dowolna funkcja rzeczywista, której zbiorem wartości są liczby dodatnie.

Funkcja dodatnia na przedziale to funkcja przyjmująca dla argumentów z tego przedziału dodatnie wartości.