Funkcje cyklometryczne

funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych

Funkcje cyklometryczne, funkcje kołowe, arkfunkcje[1]funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych ograniczonych do pewnych przedziałów[2].

Funkcje:
Funkcje:
Funkcje:
Funkcje:

Funkcje trygonometryczne rozpatrywane na tych przedziałach są różnowartościowe i mają funkcje odwrotne. Tak więc:

 • arcus sinus (arcsin) jest funkcją odwrotną do funkcji sinus rozpatrywanej na przedziale W przedziale tym sinus jest funkcją rosnącą (zatem różnowartościową), wobec czego ma funkcję odwrotną, która jest określona na przedziale (czyli obrazie przedziału przez funkcję ).
 • arcus cosinus (arccos) jest funkcją odwrotną do funkcji cosinus rozpatrywanej na przedziale W przedziale tym cosinus jest funkcją malejącą (zatem różnowartościową), wobec czego ma funkcję odwrotną, która jest określona na przedziale (czyli obrazie przedziału przez funkcję ).
 • arcus tangens (arctg) jest funkcją odwrotną do funkcji tangens rozpatrywanej na przedziale W przedziale tym tangens jest funkcją rosnącą (zatem różnowartościową), wobec czego ma funkcję odwrotną, która jest określona w zbiorze (czyli obrazie przedziału przez funkcję ).
 • arcus cotangens (arcctg) jest funkcją odwrotną do funkcji cotangens rozpatrywanej na przedziale W przedziale tym cotangens jest funkcją malejącą (zatem różnowartościową), wobec czego ma funkcję odwrotną, która jest określona w zbiorze (czyli obrazie przedziału przez funkcję ).
 • arcus secans (arcsec) jest funkcją odwrotną do funkcji secans rozpatrywanej na przedziale W przedziale tym secans jest funkcją rosnącą w każdym z przedziałów (zatem różnowartościową): wobec czego ma funkcję odwrotną, która jest określona na przedziale (czyli obrazie przedziału przez funkcję ).
 • arcus cosecans (arccsc) jest funkcją odwrotną do funkcji cosecans rozpatrywanej na przedziale W przedziale tym cosecans jest funkcją malejącą w każdym z przedziałów (zatem różnowartościową): wobec czego ma funkcję odwrotną, która jest określona na przedziale (czyli obrazie przedziału przez funkcję ).

Zgodnie z określeniem funkcji odwrotnej:

 • gdy
 • gdy
 • gdy
 • gdy
 • gdy
 • gdy

Jak w przypadku funkcji trygonometrycznych nawiasów wokół argumentów możemy nie stawiać, chyba że prowadziłoby to do niejednoznaczności.

Własności funkcji wynikają natychmiast z twierdzeń o funkcjach odwrotnych. Wszystkie z nich są ciągłe i różniczkowalne.

 • arcus sinus jest funkcją rosnącą. Jej dziedziną jest a przeciwdziedziną
 • arcus cosinus jest funkcją malejącą. Jej dziedziną jest a przeciwdziedziną
 • arcus tangens jest funkcją rosnącą. Jej dziedziną jest a przeciwdziedziną
 • arcus cotangens jest funkcją malejącą. Jej dziedziną jest a przeciwdziedziną
 • arcus secans jest funkcją rosnącą w każdym z przedziałów: Jej dziedziną jest a przeciwdziedziną
 • arcus cosecans jest funkcją malejącą w każdym z przedziałów: Jej dziedziną jest a przeciwdziedziną

Zależności między funkcjami cyklometrycznymi Edytuj

 
 
 

Argumenty ujemne Edytuj

 
 
 
 
 
 

Odwrotności argumentów Edytuj

 
 
 
 
 
 
 
 

Pochodne i całki Edytuj

Pochodne Edytuj

 •  
 •  
 •  
 •  

Całki Edytuj

 •  
 •  
 •  
 •  

Przykłady Edytuj

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Oto wykresy kolejnych funkcji trygonometrycznych i cyklometrycznych, które parami są symetryczne względem prostej  

Przypisy Edytuj

 1. Arkfunkcje, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-09-15].
 2. Funkcje cyklometryczne, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-09-15].