Górale czadeccygrupa etnograficzna ludności polskiej zamieszkująca dolinę Kysucy (region Kysuce), w północno-zachodniej Słowacji, na południe od Przełęczy Jabłonkowskiej[1][2] oraz słowacki teren: Pohorela[3]. Pochodzenia śląsko-małopolskiego[4]

Górale czadeccy
Rejon powiat Czadca
Państwo Słowacja
Język polski, gwary czadeckie
Religia katolicyzm
Grupa Ślązacy
Drewniany domek w Muzeum Kysuckiej Wsi w miejscowości Nová Bystrica

Górali czadeckich cechuje pewna odrębność względem Górali śląskich, co jest związane z innymi kierunkami wpływów na tę ludność[2].

Omawiana grupa sąsiaduje od południa ze Słowakami, od zachodu z morawską ludnością czeską. Tereny na północ od Górali czadeckich zamieszkują Górale śląscy (pośród nich Jacki), na wschodzie Górale żywieccy[5].

Gwary czadeckie charakteryzują się wpływami małopolskimi, śląskimi i języka słowackiego.

Największe miasta regionu Górali czadeckich: Czadca i Turzówka.

Zachodzący (z różnym nasileniem) na przestrzeni dziejów proces asymilacji językowej (zarówno dobrowolny, jak i przymusowy źródło), oddziaływał także na górali czadecckich o polskich korzeniach[5][6].

PrzypisyEdytuj

  1. Adam Fischer: Lud polski – podręcznik etnografji Polski. Lwów, Warszawa, Kraków: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1926, s. 16.
  2. a b Jan Stanisław Bystroń: Ugrupowanie etniczne ludu polskiego. Kraków: Orbis, 1925, s. 11.
  3. sk:Gorali (poľsko-slovenské pomedzie), https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:SlovakGoralsDialects.jpg
  4. Súbor:SlovakGoralsDialects.jpg – Wikipédia, sk.wikipedia.org [dostęp 2017-11-23] (pol.).
  5. a b Marek Skawiński: Przeszłość i dzień dzisiejszy Górali Czadeckich. Związek Podhalan Oddział Górali Śląskich. [dostęp 2013-02-03].
  6. Józef Chlebowczyk: O niektórych powojennych problemach mniejszości polskiej w Czechosłowacji. W: Z polsko-czechosłowackiego sąsiedztwa : studia i szkice. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1985.

Linki zewnętrzneEdytuj