Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda (ang: The Cardinal August Hlond University of Education in Myslowice; fr: L ‘Ecole Supérieure des Sciences de l’Education de la Haute Silésie a Mysłowice) – niepubliczna uczelnia o profilu pedagogicznym z siedzibą w Mysłowicach, założona przez Urszulę Kontną w 1995 pod nazwą Wyższa Szkoła Edukacji Wczesnoszkolnej. GWSP została postawiona w stan likwidacji z dniem 20 grudnia 2016 na podstawie decyzji założyciela uczelni. Likwidatorem uczelni jest ks. Artur Demkowicz SJ.

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda (w likwidacji)
L ‘Ecole Supérieure des Sciences de l’Education de la Haute Silésie a Mysłowice
The Cardinal August Hlond University of Education in Myslowice
Data założenia 1995
Typ niepubliczna
Patron August Hlond
Państwo  Polska
Adres ul. Powstańców 19
41-400 Mysłowice
Liczba pracowników
• naukowych

117
Rektor dr Mirosław Wójcik
Członkostwo EURODIR, Socrates-Erasmus, Leonardo Da Vinci, DUKOM, Grundtvig
Położenie na mapie Mysłowic
Mapa lokalizacyjna Mysłowic
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda (w likwidacji)
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda (w likwidacji)
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda (w likwidacji)
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda (w likwidacji)
Położenie na mapie województwa śląskiego
Mapa lokalizacyjna województwa śląskiego
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda (w likwidacji)
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda (w likwidacji)
Ziemia50°14′14,6184″N 19°08′36,7254″E/50,237394 19,143535
Strona internetowa

Uczelnia uczestniczy w wielu inicjatywach, programach i projektach międzynarodowych: EURODIR, Socrates-Erasmus, Leonardo da Vinci (programy Comcare, NEVA), DUKOM , Grundtvig i inne.

Na terenie Uczelni działa od grudnia 2011 filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej im. Józefa Lompy w Katowicach.

W 2007 w uczelni rozpoczął działalność Uniwersytet III Wieku, który otworzył swoje filie również w Lędzinach (2009) oraz w Bieruniu (2011).

W 2011 po raz pierwszy rozpoczęła działalność Akademia Dziecięca Genius – seria wykładów i warsztatów dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat, ukierunkowana jest na rozwijanie pasji naukowej i poznawanie świata przez dzieci.

W 2014 uczelnia nawiązała współpracę z Akademią Ignatianum w Krakowie, która przejęła prowadzenie studia dzienne, realizowane dotychczas przez GWSP, w wyniku czego powstał Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Ignatianum w Krakowie. 20 grudnia 2016 do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpłynął wniosek o likwidację GWSP. Od roku akademickiego 2017/2018 studia zaoczne, prowadzone przez GWSP, przejął Wydział Zamiejscowy Akademii Ignatianum[1].

HistoriaEdytuj

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w listopadzie 1995 dzięki staraniom Mirosława Czapki pod nazwą Wyższa Szkoła Edukacji Wczesnoszkolnej. Nazwa ta w roku 1999 została zmieniona na Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach. W 2002 Uczelnia dokonała ponownej zmiany nazwy na obowiązującą do dzisiaj: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.

KształcenieEdytuj

Uczelnia kształci pedagogów i nauczycieli na studiach I i II stopnia oraz specjalistów do pracy edukacyjnej z uczniami o specyficznych potrzebach.

Specjalności kształcenia na kierunku Pedagogika:

studia pierwszego stopnia

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika wczesnoszkolna (specjalizacja nauczycielska)
 • Pedagogika przedszkolna (specjalizacja nauczycielska)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
 • Pedagogika artystyczna – muzyka i plastyka
 • Opieka dziecięca
 • Kwalifikowana opieka nad dzieckiem w środowisku domowy (babysitter, au pair, mother's help)

studia drugiego stopnia

 • Pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
 • Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (specjalizacja nauczycielska)
 • Pedagogika wczesnoszkolna z elementami logopedii (specjalizacja nauczycielska)
 • Pedagogika przedszkolna z wspomaganiem logopedycznym (specjalizacja nauczycielska)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z opieką społeczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z diagnozą i terapią
 • Pedagogika artystyczna z animacją kulturową – muzyka i plastyka
 • Edukacja kulturowa
 • Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego (specjalizacja nauczycielska)
 • Opieka dziecięca z wczesną interwencją.

Władze uczelniEdytuj

 • Rektor – prof. nadzw. dr Mirosław Wójcik
 • Kierownik Katedry Pedagogiki – prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak
 • Dyrektor Uczelni – dr Urszula Kontny

Struktura UczelniEdytuj

Uczelnia ma strukturę zakładową, które tworzą jedną Katedrę Pedagogiki której kierownikiem jest dr Jan Łysek.

Zakład Pedagogiki Szkolnej, Pozaszkolnej I Teoretycznych Podstaw Edukacji (Z-1)Edytuj

 • Kierownik: dr hab. Piotr Paweł Barczyk
 • Zespoły naukowo-dydaktyczne
  • Zespół Historii Wychowania
  • Zespół Psychologicznych Podstaw Wychowania
  • Zespół Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
  • Zespół Organizacji i Zarządzania Oświatą Oraz Prawnych Podstaw Edukacji
  • Zespół Teorii Nauczania i Wychowania

 

Zakład Pedagogiki Społecznej, Resocjalizacyjnej i Andragogiki (Z-2)Edytuj

 • Kierownik: dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak
 • Zespoły naukowo-dydaktyczne
  • Zespół Pedagogiki Społecznej, Andragogiki I Edukacji Ustawicznej
  • Zespół Pedagogiki Opiekuńczej I Rodziny
  • Zespół Rehabilitacji Społecznej
  • Zespół Resocjalizacyjnej i Penitencjarystyki
  • Zespół Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Projektów Społeczno-Edukacyjnych

Inne jednostkiEdytuj

Nagroda „Sapere Aude”Edytuj

Górnośląski Laur Naukowy „Sapere Aude” przyznawany jest na wniosek Kapituły przez Rektora Górnośląskiej WSP na podstawie Uchwały Rady Uczelni nr 52/9/2007 z dnia 18 września 2007 r. wybitnym osobistościom Śląska, Polski, Europy i Świata, wnoszącym trwałe humanistyczne i uniwersalne wartości do kultury narodowej i europejskiej. Wręczany jest na uroczystości inauguracji rok akademicki w Uczelni przez Rektora Górnośląskiej WSP.

Laureatami nagrody są:

 • 2007 – Doc. Paed Dr Jana Raclavska, Ph.D. (Czechy)
 • 2008 – Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Gerard Bernacki
 • 2009 – Bernard Krawczyk
 • 2010 – S.S.O. Barbara Bochyńska
 • 2011 – Kazimierz Ptak
 • 2012 -Suzanne Stanisière (Francja)

CzasopismaEdytuj

Nauczyciel i SzkołaEdytuj

Jest to półrocznik, periodyk naukowy Wydawnictwa Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Pierwsze wydanie w roku 1995 towarzyszyło rozpoczęciu działalności statutowej Uczelni. Pismo rozpoznawane w środowisku naukowym, lokalnym, ogólnopolskim, a także poza granicami Polski. Radę Naukową pisma tworzą uczeni z renomowanych ośrodków akademickich w Polsce, a także w jej skład wchodzą uczeni z Ukrainy, Słowacji i Węgier.

Journal of Ecology and HealthEdytuj

Jest to kwartalnik przeznaczony dla specjalistów i pasjonatów problematyki ekologicznej, związanej z zagadnieniami zdrowia społecznego. Pismo podejmuje naukowy, ale i społeczny dyskurs w obszarze koniecznej troski i dbałości zarówno uczonych jak i wszystkich innych odpowiedzialnych osób za bezpieczeństwo w rozwijaniu i kształtowaniu obecnego, aktualnego stanu cywilizacji XXI wieku. W szczególności treści skupiają się na kosztach postępu technicznego, eksploatacji zasobów ziemskich i przełożeniu tych procesów na zdrowie psychiczne i somatyczne podmiotów i zbiorowości ludzkich.

Kurier Nauczyciela i SzkołyEdytuj

Jest to półrocznik – pismo popularne ukierunkowane na informowanie środowiska lokalnego Mysłowic, a także czytelników aglomeracji śląskiej o tym, co jest ważne nie tylko dla funkcjonowania Górnośląskiej WSP, lecz także o tym, co z perspektywy działalności akademickiej ważne jest dla Mysłowiczan i Górnoślązaków.

PrzypisyEdytuj

 1. POLON, polon.nauka.gov.pl [dostęp 2017-07-20].

Linki zewnętrzneEdytuj