Górotwór (górnictwo)

termin górniczy, ogół utworów skalnych, w których prowadzone są roboty górnicze

Górotwór – ogół utworów skalnych, w których prowadzone są roboty górnicze. Stanem naprężeń w górotworze przed i po wykonaniu wyrobisk zajmuje się mechanika górotworu.

Zobacz teżEdytuj