Góry Codru

Góry Codru (542.31; rum. Munţii Codru Moma, węg. Beli-hegy) – góry w zachodniej Rumunii (w Siedmiogrodzie). Należą do łańcucha Gór Kereszu w Górach Zachodniorumuńskich (Apuseni).

Góry Codru
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Góry Zachodniorumuńskie i Wyżyna Transylwańska

Podprowincja

Góry Zachodniorumuńskie

Makroregion

Góry Kereszu

Mezoregion

Góry Codru

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Rumunia
- okręg Bihor
- okręg Arad

Główne pasma Gór Zachodniorumuńskich

Góry Codru stanowią zachodnią odnogę Masywu Biharu, wcinającą się w Nizinę Cisy. Od południa opadają w Kotlinę Zarand, od północy w kotlinę Beiuş. Na wschodzie góry Codru graniczą z Masywem Biharu, od którego dzieli je górny odcinek doliny Czarnego Kereszu, przełęcz Dealul Mare (Criştilor) i dolina potoku Dedeşului, dopływu Białego Kereszu. Najwyższym szczytem jest Pleşu, sięgający 1114 m n.p.m.

Góry Codru zbudowane są ze skał krystalicznych, oraz z wapieni, dolomitów, łupków i piaskowców permskich.

BibliografiaEdytuj

  • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Rumunia. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983/84
  • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym, „Przegląd Geograficzny”, tom LXVIII, z. 3–4, 1996, s. 457–466
  • Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3
  • Andrzej Maryański Rumunia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973