Góry Czarne (Polska)

pasmo górskie w Polsce

Góry Czarne – północno-wschodni człon Gór Wałbrzyskich w Sudetach Środkowych. Obejmują ich wschodnią część. Najwyższy szczyt pasma to Borowa (853 m n.p.m.).

Góry Czarne
Megaregion

Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja

Masyw Czeski

Podprowincja

Sudety z Przedgórzem Sudeckim

Makroregion

Sudety Środkowe

Mezoregion

Góry Wałbrzyskie

Mikroregion(y)

Góry Czarne

W skład Gór Czarnych wchodzą:

LiteraturaEdytuj

Słownik geografii turystycznej Sudetów; Wrocław 2005; tom 10, str. 196