Góry Meseș (542.42; węg. Meszes-hegység) – pasmo górskie w Karpatach, na granicy Gór Zachodniorumuńskich i Wyżyny Transylwańskiej. Leży w zachodniej Rumunii (w Siedmiogrodzie).

Góry Meseș
ilustracja
Megaregion Region Karpacki
Prowincja Góry Zachodniorumuńskie i Wyżyna Transylwańska
Podprowincja Góry Zachodniorumuńskie
Makroregion Góry Seș-Meseș
Mezoregion Góry Meseș
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Rumunia
okręg Sălaj
okręg Kluż

Pasmo gór Meseş odgałęzia się od północnego skraju Masywu Biharu w kierunku północnego wschodu. Na zachodzie opada w rozległą kotlinę Șimleu, na wschodzie – w Wyżynę Samoszu, fragment Wyżyny Transylwańskiej. Od Masywu Biharu dzieli je górny odcinek doliny Szybkiego Kereszu. Najwyższy szczyt – Măgura Priei, 997 m n.p.m., na południowym skraju pasma.

Góry Meseș są zbudowane ze skał krystalicznych i paleogeńskiego fliszu.

BibliografiaEdytuj

  1. Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Rumunia. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983/84
  2. Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym, „Przegląd Geograficzny”, tom LXVIII, z. 3–4, 1996, s. 457–466
  3. Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ​ISBN 83-02-04067-3
  4. Andrzej Maryański Rumunia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973