Góry Seș-Meseș

(Przekierowano z Góry Seş-Meseş)

Góry Seș-Meseș (542.4) – grupa górska w Karpatach, stanowiąca północy skraj Gór Zachodniorumuńskich. Leży w zachodniej Rumunii (w Siedmiogrodzie).

Góry Seș-Meseș
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Góry Zachodniorumuńskie i Wyżyna Transylwańska

Podprowincja

Góry Zachodniorumuńskie

Makroregion

Góry Seș-Meseș

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Rumunia
okręg Bihor
okręg Sălaj
okręg Kluż

Główne pasma Gór Zachodniorumuńskich

W skład grupy Gór Kereszu wchodzą dwa niewielkie pasma górskie nie łączące się bezpośrednio, a tylko promieniście odgałęziające się od tego samego Masywu BiharuGóry Seș na zachodzie i Góry Meseș na wschodzie, rozdzielone szeroką kotliną Șimleu. Od pozostałych pasm Gór Zachodniorumuńskich dzielą grupę Seș-Meseș kotlina Vad i dolina Szybkiego Kereszu. Na wschodzie góry Meseș opadają już w Wyżynę Samoszu.

Podział Gór Seș-Meseș:

BibliografiaEdytuj

  • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Rumunia. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983/84
  • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym, „Przegląd Geograficzny”, tom LXVIII, z. 3–4, 1996, s. 457–466
  • Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3
  • Andrzej Maryański Rumunia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973