Góry Towarne

Góry Towarne – dwuszczytowe wzgórze położone w pobliżu wsi Kusięta (gmina Olsztyn) na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zwane są też Towarowymi Górami. Są to: Góry Towarne Duże i Góry Towarne Małe[1].

Obydwa wzniesienia mają status użytku ekologicznego, ponadto znajdują się na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 o nazwie Ostoja Olsztyńsko-Mirowska[2]. Znajdują się w nich jaskinie, które stanowią atrakcję dla speleologów. Spośród nich dwie (Jaskinia Towarna i Dzwonnicą stanowią jedną całość o długości 170 m. W jaskini Towarnej, (zwanej też Niedźwiedzią) w okresie międzywojennym znaleziono kości niedźwiedzia jaskiniowego oraz ślady bytowania ludzi pierwotnych[2].

Na obydwu wzniesieniach Gór Towarnych znajdują się skały będące obiektem wspinaczki skalnej. Na Towarnych Dużych są to Grota i Płyta, na Towarnych Małych Bałwanek, Kogutek i Przekładaniec[3]. Jest też kilka jaskiń i schronisk: Jaskinia Cabanowa, Jaskinia Kopana, Schronisko w Górze Towarnej Dużej, Schronisko w Górze Towarnej Małej i System Jaskiń Towarnich (powstał w wyniku połączenia jaskini Niedźwiedziej z Dzwonnicą)[4]

PrzypisyEdytuj

  1. Geoportal. Mapa topograficzna i satelitarna. [dostęp 2018-07-27].
  2. a b Na podstawie tablic informacyjnych zamieszczonych przy wzgórzu
  3. Wspinaczkowy portal górski. [dostęp 2018-07-27].
  4. Jaskinie Polski, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy [dostęp 2019-04-28].