Góry Zarand (542.21; węg. Hegyes-Drócsát) – góry w Rumunii (w Siedmiogrodzie). Należą do łańcucha Gór Maruszy w Górach Zachodniorumuńskich.

Góry Zarand
Megaregion Region Karpacki
Prowincja Góry Zachodniorumuńskie i Wyżyna Transylwańska
Podprowincja Góry Zachodniorumuńskie
Makroregion Góry Maruszy
Mezoregion Góry Zarand
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Rumunia
okręg Arad
okręg Hunedoara
Główne pasma Gór Zachodniorumuńskich

Góry Zarand są najdalej na zachód wysuniętym pasmem Gór Zachodniorumuńskich, wcinającym się w Nizinę Cisy. Stanowią długi, pojedynczy grzbiet o przebiegu równoleżnikowym. Od zachodu góry Zarand ostrym stopniem opadają w Równinę Kereszów. Od północy góry otacza kotlina Zarand, za którą leżą góry Codru. Wschodnia granica gór Zarand biegnie wzdłuż potoku Vaţa, przez przełęcz Tătăroaei i doliną potoku Almaş, za którymi leżą Rudawy Siedmiogrodzkie. Od południa granicą gór Zarand jest Bruzda Maruszy.

Najwyższym szczytem gór Zarand jest Văratecului (881 m n.p.m.). Góry Zarand zbudowane są z łupków krystalicznych.

BibliografiaEdytuj

  1. Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Rumunia. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983/84
  2. Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym, „Przegląd Geograficzny”, tom LXVIII, z. 3–4, 1996, s. 457–466
  3. Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ​ISBN 83-02-04067-3
  4. Andrzej Maryański Rumunia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973