Gęstość (ujednoznacznienie)

strona ujednoznaczniająca
To jest strona ujednoznaczniająca. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła „Gęstość”.

Gęstość to miara opisująca ilość jednostek danej wielkości fizycznej przypadających na jednostkę obszaru jej określoności.