Główna Kwatera ZHP

siedziba władz Związku Harcerstwa Polskiego

Główna Kwatera ZHP – odpowiednik zarządu w Związku Harcerstwa Polskiego. Pracami Głównej Kwatery kieruje Naczelnik ZHP. Wybierana jest przez Zjazd ZHP.

Budynek YMCA przy ul. Marii Konopnickiej 6 w Warszawie, siedziba władz naczelnych ZHP

Potocznie określenie Główna Kwatera ZHP odnosi się również do budynku przy ul. Marii Konopnickiej 6 w Warszawie, gdzie znajduje się siedziba władz naczelnych Związku Harcerstwa Polskiego.

Kompetencje Głównej Kwatery ZHPEdytuj

Główna Kwatera ZHP kieruje działalnością Związku Harcerstwa Polskiego, a w szczególności:

 • tworzy warunki do realizacji programu Związku;
 • wykonuje zadania określone w Statucie ZHP, uchwałach Zjazdu ZHP i Rady Naczelnej ZHP;
 • przyjmuje plan pracy Głównej Kwatery i plan kształcenia ZHP,
 • uchwala, na wniosek Naczelnika ZHP, budżet Związku, w tym budżet Głównej Kwatery;
 • może przedkładać Radzie Naczelnej ZHP projekty uchwał;
 • podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego ZHP;
 • deleguje przedstawicieli do reprezentowania Związku w innych podmiotach gospodarczych, w których ZHP ma udziały, oraz w fundacjach;
 • powołuje i likwiduje centralne jednostki organizacyjne Związku;
 • uchwala regulaminy wewnętrzne i instrukcje ZHP, nie zastrzeżone dla innych władz ZHP, w tym regulaminy i instrukcje dotyczące: zasad tworzenia i działania podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP, zasad tworzenia i działania hufców i chorągwi, zasad organizacji pracy komendanta i komendy hufca oraz komendanta i komendy chorągwi, zasad prowadzenia działalności finansowo-gospodarczej przez jednostki ZHP, zasad pracy kapelanów oraz ich współdziałania z komendami;
 • podejmuje uchwały w sprawach wniesionych przez członków Głównej Kwatery;
 • wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów i komend chorągwi, centralnych jednostek organizacyjnych i gospodarczych ZHP oraz ocenia ich działalność;
 • koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa;
 • powołuje i odwołuje ciała doradcze – rady, komisje i celowe zespoły robocze;
 • decyduje o zatrudnianiu pracowników biura Głównej Kwatery.

Skład Głównej Kwatery ZHPEdytuj

W skład Głównej Kwatery wchodzi Naczelnik ZHP oraz co najmniej 4 członków Głównej Kwatery.

Skład GK wybranej przez XLII Zjazd ZHP (od 21 maja 2022)[1]Edytuj

 • hm. Martyna Kowacka - Naczelnik ZHP
 • hm. Katarzyna Brzyska - skarbniczka ZHP
 • hm. Agata Erhardt-Wojciechowska - zastępczyni naczelniczki ZHP ds. pracy z kadrą i kultury organizacji
 • hm. Anna Pospieszna - zastępczyni naczelniczki ZHP ds. wsparcia metodyczno-programowego
 • hm. Bartek Bednarczyk - zastępca naczelniczki ZHP ds. relacji zewnętrznych
 • hm. Dominika Brożek - członkini GK ds. kształcenia
 • hm. Piotr Jaworski - członek GK ds. organizacyjnych
 • phm. Dawid Schwann - członek GK ds. majątku i gospodarki

Skład GK wybranej przez Radę Naczelną ZHP (od 13 i 14 marca 2021 - 21 maja 2022)Edytuj

 • hm. Grzegorz WoźniakNaczelnik ZHP[2]
 • pwd. Joanna Pawłowska - skarbniczka ZHP [3]
 • hm. Małgorzata Siedlecka - zastępczyni naczelnika ZHP ds. programu (do 4 października 2021, zrezygnowała w trakcie kadencji)
 • hm. Emilia Kulczyk-Prus - zastępczyni naczelnika ZHP ds. programu (od 17 października 2021 r. do 31 grudnia 2021, zrezygnowała w trakcie kadencji)[4][5]
 • hm. Łukasz Rycharski - zastępca naczelnika ZHP ds. relacji
 • hm. Jarosław Janas - zastępca Naczelnika ZHP (od 17 kwietnia 2021 – wybrany w trakcie kadencji)[6]
 • hm. Elżbieta Noga - członkini GK ZHP ds. pracy z kadrą
 • hm. Tomasz Kujaczyński - członek GK ZHP ds. chorągwi
 • hm. Piotr Stanisławski - członek GK ZHP (od 17 kwietnia 2021 – wybrany w trakcie kadencji)[6]

Skład GK wybranej przez XL Zjazd ZHP (od 9 grudnia 2017 - 13 marca 2021)Edytuj

 • hm. Anna NowosadNaczelnik ZHP
 • hm. Lucyna Czechowska – zastępczyni Naczelniczki ZHP ds. wychowania
 • hm. Karol Gzyl – zastępca Naczelniczki ZHP ds. rozwoju organizacji
 • hm. Justyna Sikorska – zastępczyni Naczelniczki ZHP ds. organizacyjnych
 • hm. Marek Boraczyński – skarbnik ZHP (od 28 lipca 2019 – wybrany w trakcie kadencji, zrezygnował w trakcie trwania kadencji w 2020)[7][8]
 • hm. Łukasz Czokajło – członek GK ZHP ds. wizerunku, komunikacji i relacji zewnętrznych (do 16 sierpnia 2019, zmarł w trakcie kadencji)
 • hm. Aleksandra Klimczak – członkini GK ZHP ds. finansowania organizacji
 • hm. Paweł Marciniak – skarbnik ZHP (do 16 lipca 2018, zrezygnował w trakcie kadencji)[9]
 • hm. Krzysztof Osmański - skarbnik ZHP (od 16 lipca 2018 – wybrany w trakcie kadencji, zrezygnował w trakcie trwania kadencji w 2019)[9][7]
 • hm. Joanna Skupińska – członkini GK ZHP ds. pracy z kadrą
 • hm. Grażyna Sztabik – skarbniczka ZHP (od 14 września 2020 – wybrana w trakcie kadencji)[8]
 • phm. Wiktor Wróblewski – członek GK ZHP (od 14 września 2020 – wybrany w trakcie kadencji)[10]

Skład GK wybranej przez XXXVIII Zjazd ZHP (7 grudnia 2013 – 8 grudnia 2017)Edytuj

Skład GK wybranej przez XXXVI Zjazd ZHP (5 grudnia 2009 – 6 grudnia 2013)Edytuj

Skład GK wybranej przez XXXV Zjazd Nadzwyczajny ZHP (9 września 2007 – 4 grudnia 2009)Edytuj

 • hm. Małgorzata SinicaNaczelnik ZHP
 • hm. Przemysław Marchlewicz – od 21 sierpnia 2008 do 30 kwietnia 2009 członek (wybrany w trakcie kadencji), od 30 kwietnia 2009 skarbnik ZHP (wybrany w trakcie kadencji)
 • phm. Zbigniew Popowski – skarbnik ZHP (do 30 kwietnia 2009 – zrezygnował w trakcie kadencji)
 • hm. Krzysztof Budziński – zastępca naczelnika ZHP ds. organizacyjnych i zarządzania
 • hm. Dorota Całka – zastępczyni naczelnika ZHP ds. programu i wizerunku (do 15 października 2008 – zrezygnowała w trakcie kadencji)
 • hm. Rafał Bednarczyk – członek (od 30 kwietnia 2009 - wybrany w trakcie kadencji)
 • hm. Jolanta Kreczmańska – członkini ds. programu i pracy z kadrą
 • hm. Emilia Kulczyk-Prus – członkini ds. programu (od 4 marca 2009 - wybrana w trakcie kadencji)
 • hm. Grzegorz Woźniak – członek
 • hm. Paweł Zygarłowski – członek (do 29 lutego 2008 – zrezygnował w trakcie kadencji)

Skład GK wybranej przez XXXIII Zjazd ZHP (4 grudnia 2005 – 9 września 2007)Edytuj

 • hm. Teresa HernikNaczelnik ZHP
 • hm. Adam Kocher – zastępca Naczelnika ZHP ds. programu i pracy z kadrą
 • hm. Katarzyna Kwapińska (Goleman) – zastępczyni Naczelnika ZHP ds. rozwoju (do 31 marca 2007 – zrezygnowała w trakcie kadencji)
 • hm. Cezary Huć – skarbnik ZHP
 • hm. Bożena Kamińska – członkini ds. zarządzania
 • hm. Ewa Prędka – członkini ds. wizerunku (do 31 grudnia 2006 – zrezygnowała w trakcie kadencji)
 • hm. Dorota Kołakowska – członkini ds. wizerunku (od 5 lutego 2007 – wybrana w trakcie kadencji)
 • phm. Anna Nowosad – członkini ds. zagranicznych

Skład GK wybranej przez XXXII Zjazd ZHP (2001 – 2 grudnia 2005)Edytuj

Skład GK wybranej przez XXXI Zjazd ZHP (1997–2001)Edytuj

Skład GK wybranej przez XXIX Zjazd ZHP (1993–1997)Edytuj

Skład GK wybranej przez XXVIII Zjazd ZHP (7 grudnia 1990 – 1993)Edytuj

Skład GK wybranej przez IX/XXVI Zjazd ZHP (31 marca 1989 – 5 grudnia 1990)[14]Edytuj

 • hm. Krzysztof GrzebykNaczelnik ZHP
 • hm. Jerzy Chrabąszcz – I zastępca Naczelnika ZHP
 • hm. PL Jerzy Szczygielski – zastępca Naczelnika ZHP (do 15 grudnia 1989 – zrezygnował w trakcie kadencji)
 • hm. Jan Orgelbrand – zastępca Naczelnika ZHP (od 15 grudnia 1989 – wybrany w trakcie kadencji)
 • hm. PL Tadeusz Perzanowski – zastępca Naczelnika ZHP (do 28 kwietnia 1990 – zrezygnował w trakcie kadencji)
 • hm. Ryszard Pacławski – zastępca Naczelnika ZHP ds. programowych (od 28 kwietnia 1990 – wybrany w trakcie kadencji)
 • hm. Andrzej Cofała
 • hm. PL Teresa Pruska
 • hm. Krzysztof Skolimowski

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Związek Harcerstwa Polskiego wybrał nowe władze, Związek Harcerstwa Polskiego [dostęp 2022-05-22] (ang.).
 2. Hm. Grzegorz Woźniak nowym Naczelnikiem ZHP, Związek Harcerstwa Polskiego [dostęp 2021-03-14] (pol.).
 3. Nowa Główna Kwatera ZHP, Związek Harcerstwa Polskiego [dostęp 2021-03-14] (pol.).
 4. Rozkaz Naczelnika numer L.14/2021 z 31 października 2021
 5. Rozkaz Naczelnika numer L.1/2022 z 31 stycznia 2022
 6. a b Uzupełnienie składu Głównej Kwatery, Związek Harcerstwa Polskiego [dostęp 2021-04-21] (pol.).
 7. a b Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 80/2019 z dnia 28 lipca 2019 r. w sprawie uzupełnienia stanu osobowego Głównej Kwatery ZHP. [dostęp 2019-08-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (16 sierpnia 2019)].
 8. a b Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 174/2020 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie uzupełnienia stanu osobowego Głównej Kwatery ZHP
 9. a b Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 21/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie uzupełnienia stanu osobowego Głównej Kwatery ZHP. dokumenty.zhp.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-08-20)].
 10. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 173/2020 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie uzupełnienia stanu osobowego Głównej Kwatery ZHP
 11. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 79/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie „Regulaminu organizacji pracy Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP”. dokumenty.zhp.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-12-20)].
 12. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 117/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania na funkcję Zastępcy Naczelnika ZHP. [dostęp 2016-11-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (7 listopada 2016)].
 13. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 111/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie uzupełnienia stanu osobowego Głównej Kwatery ZHP. [dostęp 2017-12-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (10 grudnia 2017)].
 14. Adam Kiewicz: Harcerstwo w Polsce Ludowej, Wrocław 2003, ISBN 83-909386-7-7, s. 429-430 i 505-506

BibliografiaEdytuj