Główna Kwatera ZHP

siedziba władz Związku Harcerstwa Polskiego

Główna Kwatera ZHP – odpowiednik zarządu w Związku Harcerstwa Polskiego. Pracami Głównej Kwatery kieruje Naczelnik ZHP. Wybierana jest przez Zjazd ZHP.

Budynek YMCA przy ul. Marii Konopnickiej 6 w Warszawie, siedziba władz naczelnych ZHP

Potocznie określenie Główna Kwatera ZHP odnosi się również do budynku przy ul. Marii Konopnickiej 6 w Warszawie, gdzie znajduje się siedziba władz naczelnych Związku Harcerstwa Polskiego.

Kompetencje Głównej Kwatery ZHPEdytuj

Główna Kwatera ZHP kieruje działalnością Związku Harcerstwa Polskiego, a w szczególności:

 • tworzy warunki do realizacji programu Związku;
 • wykonuje zadania określone w Statucie ZHP, uchwałach Zjazdu ZHP i Rady Naczelnej ZHP;
 • przyjmuje plan pracy Głównej Kwatery i plan kształcenia ZHP,
 • uchwala, na wniosek Naczelnika ZHP, budżet Związku, w tym budżet Głównej Kwatery;
 • może przedkładać Radzie Naczelnej ZHP projekty uchwał;
 • podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego ZHP;
 • deleguje przedstawicieli do reprezentowania Związku w innych podmiotach gospodarczych, w których ZHP ma udziały, oraz w fundacjach;
 • powołuje i likwiduje centralne jednostki organizacyjne Związku;
 • uchwala regulaminy wewnętrzne i instrukcje ZHP, nie zastrzeżone dla innych władz ZHP, w tym regulaminy i instrukcje dotyczące: zasad tworzenia i działania podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP, zasad tworzenia i działania hufców i chorągwi, zasad organizacji pracy komendanta i komendy hufca oraz komendanta i komendy chorągwi, zasad prowadzenia działalności finansowo-gospodarczej przez jednostki ZHP, zasad pracy kapelanów oraz ich współdziałania z komendami;
 • podejmuje uchwały w sprawach wniesionych przez członków Głównej Kwatery;
 • wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów i komend chorągwi, centralnych jednostek organizacyjnych i gospodarczych ZHP oraz ocenia ich działalność;
 • koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa;
 • powołuje i odwołuje ciała doradcze – rady, komisje i celowe zespoły robocze;
 • decyduje o zatrudnianiu pracowników biura Głównej Kwatery.

Skład Głównej Kwatery ZHPEdytuj

W skład Głównej Kwatery wchodzi Naczelnik ZHP oraz co najmniej 4 członków Głównej Kwatery.

Skład GK wybranej przez XL Zjazd ZHP (od 9 grudnia 2017) oraz w trakcie kadencjiEdytuj

 • hm. Anna NowosadNaczelnik ZHP
 • hm. Lucyna Czechowska – zastępczyni Naczelnika ZHP ds. wychowania
 • hm. Karol Gzyl – zastępca Naczelnika ZHP ds. rozwoju organizacji
 • hm. Justyna Sikorska – zastępczyni Naczelnika ZHP ds. organizacyjnych
 • hm. Marek Boraczyński – skarbnik ZHP (od 28 lipca 2019 – wybrany w trakcie kadencji, wygaśnięcie mandatu w 2020)[1][2]
 • hm. Łukasz Czokajło – członek GK ZHP ds. wizerunku, komunikacji i relacji zewnętrznych (do 16 sierpnia 2019, zmarł w trakcie kadencji)
 • hm. Aleksandra Klimczak – członkini GK ZHP ds. finansowania organizacji
 • hm. Paweł Marciniak – skarbnik ZHP (do 16 lipca 2018, zrezygnował w trakcie kadencji)[3]
 • hm. Krzysztof Osmański - skarbnik ZHP (od 16 lipca 2018 – wybrany w trakcie kadencji, wygaśnięcie mandatu w 2019)[3][1]
 • hm. Joanna Skupińska – członkini GK ZHP ds. pracy z kadrą
 • hm. Grażyna Sztabik – skarbnik ZHP (od 14 września 2020 – wybrana w trakcie kadencji)[2]
 • phm. Wiktor Wróblewski – członek GK ZHP (od 14 września 2020 – wybrany w trakcie kadencji)[4]

Skład GK wybranej przez XXXVIII Zjazd ZHP (7 grudnia 2013 – 8 grudnia 2017)Edytuj

Skład GK wybranej przez XXXVI Zjazd ZHP (5 grudnia 2009 – 6 grudnia 2013)Edytuj

Skład GK wybranej przez XXXV Zjazd Nadzwyczajny ZHP (9 września 2007 – 4 grudnia 2009)Edytuj

 • hm. Małgorzata SinicaNaczelnik ZHP
 • hm. Przemysław Marchlewicz – od 21 sierpnia 2008 do 30 kwietnia 2009 członek (wybrany w trakcie kadencji), od 30 kwietnia 2009 skarbnik ZHP (wybrany w trakcie kadencji)
 • phm. Zbigniew Popowski – skarbnik ZHP (do 30 kwietnia 2009 – zrezygnował w trakcie kadencji)
 • hm. Krzysztof Budziński – zastępca naczelnika ZHP ds. organizacyjnych i zarządzania
 • hm. Dorota Całka – zastępczyni naczelnika ZHP ds. programu i wizerunku (do 15 października 2008 – zrezygnowała w trakcie kadencji)
 • hm. Rafał Bednarczyk – członek (od 30 kwietnia 2009 - wybrany w trakcie kadencji)
 • hm. Jolanta Kreczmańska – członkini ds. programu i pracy z kadrą
 • hm. Emilia Kulczyk-Prus – członkini ds. programu (od 4 marca 2009 - wybrana w trakcie kadencji)
 • hm. Grzegorz Woźniak – członek
 • hm. Paweł Zygarłowski – członek (do 29 lutego 2008 – zrezygnował w trakcie kadencji)

Skład GK wybranej przez XXXIII Zjazd ZHP (4 grudnia 2005 – 9 września 2007)Edytuj

 • hm. Teresa HernikNaczelnik ZHP
 • hm. Adam Kocher – zastępca Naczelnika ZHP ds. programu i pracy z kadrą
 • hm. Katarzyna Kwapińska (Goleman) – zastępczyni Naczelnika ZHP ds. rozwoju (do 31 marca 2007 – zrezygnowała w trakcie kadencji)
 • hm. Cezary Huć – skarbnik ZHP
 • hm. Bożena Kamińska – członkini ds. zarządzania
 • hm. Ewa Prędka – członkini ds. wizerunku (do 31 grudnia 2006 – zrezygnowała w trakcie kadencji)
 • hm. Dorota Kołakowska – członkini ds. wizerunku (od 5 lutego 2007 – wybrana w trakcie kadencji)
 • phm. Anna Nowosad – członkini ds. zagranicznych

Skład GK wybranej przez XXXII Zjazd ZHP (2001 – 2 grudnia 2005)Edytuj

Skład GK wybranej przez XXXI Zjazd ZHP (1997–2001)Edytuj

Skład GK wybranej przez XXIX Zjazd ZHP (1993–1997)Edytuj

Skład GK wybranej przez XXVIII Zjazd ZHP (7 grudnia 1990 – 1993)Edytuj

Skład GK wybranej przez IX/XXVI Zjazd ZHP (31 marca 1989 – 5 grudnia 1990)[8]Edytuj

 • hm. Krzysztof GrzebykNaczelnik ZHP
 • hm. Jerzy Chrabąszcz – I zastępca Naczelnika ZHP
 • hm. PL Jerzy Szczygielski – zastępca Naczelnika ZHP (do 15 grudnia 1989 – zrezygnował w trakcie kadencji)
 • hm. Jan Orgelbrand – zastępca Naczelnika ZHP (od 15 grudnia 1989 – wybrany w trakcie kadencji)
 • hm. PL Tadeusz Perzanowski – zastępca Naczelnika ZHP (do 28 kwietnia 1990 – zrezygnował w trakcie kadencji)
 • hm. Ryszard Pacławski – zastępca Naczelnika ZHP ds. programowych (od 28 kwietnia 1990 – wybrany w trakcie kadencji)
 • hm. Andrzej Cofała
 • hm. PL Teresa Pruska
 • hm. Krzysztof Skolimowski

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj