Głębokie zaplecze

Głębokie zaplecze – część terytorium państwa (koalicji państw) będąca poza zasięgiem operacyjno-taktycznych środków ogniowych przeciwnika. W warunkach wojny rakietowo-jądrowej do podstawowych elementów głębokiego zaplecza można zaliczyć: gospodarczą bazę wojny, system kierowania państwem i siłami zbrojnymi oraz strategiczne środki jądrowe.