Głos znad Niemna

białoruskie czasopismo w języku polskim

Głos znad Niemnapolskojęzyczny tygodnik wydawany na Białorusi od 3 grudnia 1989 roku; organ prasowy Związku Polaków na Białorusi. Twórcą i pierwszym redaktorem pisma był Eugeniusz Skrobocki z Grodna. Dzięki jego zaangażowaniu pierwsze numery „Głosu znad Niemna” otrzymał Papież Jan Paweł II podczas prywatnej audiencji władz Związku w Watykanie w roku 1990.

Głos znad Niemna
Częstotliwość

tygodnik

Państwo

 Białoruś

Adres

230023 Grodno, ul. Dzierżyńskiego 32

Wydawca

Związek Polaków na Białorusi

Organ prasowy

Związku Polaków na Białorusi

Tematyka

polonijna

Pierwszy numer

3 grudnia 1989

Redaktor naczelny

Tatiana Zaleska-Ignacik

Format

44 cm

ISSN

1563-3233

Strona internetowa

Pierwszy numer ukazał się jako dodatek specjalny do Czerwonego Sztandaru z okazji konferencji założycielskiej Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia im. Adama Mickiewicza w Grodnie. W latach 1990–1991 wychodziło nieregularnie i drukowane było w Polsce. W 1992 ukazywało się dwa razy na tydzień, a od 1993 roku – co tydzień.

Czasopismo poświęcone jest problematyce społecznej, politycznej, kulturalnej i religijnej ze szczególnym uwzględnieniem problemów Polaków na Białorusi.

Od 2005 roku równolegle ukazywały się dwie gazety o takim samym tytule. Jedna – wydawana przez ZPB pod kierownictwem Stanisława Siemaszki, druga – przez ZPB na czele z Anżeliką Orechwo. Druga jest dzisiaj wydawana w Polsce pod tytułem „Głos znad Niemna na uchodźstwie”.