Głosowania na ukraińskich terytoriach okupowanych przez Rosję

tak zwane referenda zaplanowane na dni 23–27 września 2022 roku przez rosyjskie wojska okupacyjne

Głosowania, które zostały zorganizowane na okupowanych częściach obwodu donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego. Trwały one od 23 do 27 września 2022 roku i były organizowane przez Rosję, separatystyczne republiki, tj. przez Doniecką oraz Ługańską Republikę Ludową, oraz okupacyjne władze zajętych przez Rosję części obwodów chersońskiego i zaporoskiego[1][2][3][4][5][6]. Celem przeprowadzenia głosowań, które przez władze rosyjskie nazwane zostały „referendami”, było usprawiedliwienie aneksji ukraińskich ziem okupowanych przez prorosyjskich separatystów i przez wojska rosyjskie[7].

Większość zagranicznych obserwatorów uznaje te głosowania za nieuczciwie przeprowadzone. W momencie ich przeprowadzania Rosja, DRL ani ŁRL nie kontrolowały w pełni żadnego z czterech podanych obwodów. Ponadto od początku inwazji na Ukrainę znaczna część ludności (według ukraińskich szacunków nawet 80%[8]) opuściła te terytoria[9].

Dochodzenie Prokuratury Generalnej UkrainyEdytuj

 
Obwody chersoński, zaporoski, doniecki i ługański zaznaczone kreskowaniem

23 września Prokuratura Generalna Ukrainy wszczęła postępowanie dotyczące głosowań w czterech obwodach[10]. Poinformowano, że władze kraju nie wyraziły zgody na prowadzenie głosowania, nie zarządziły go stosowną uchwałą, zatem jest ono nielegalne, a tym samym zaangażowanie w organizację referendów stanowi naruszenie ukraińskiego prawa. Wołodymyr Zełenski zaapelował do mieszkańców Ukrainy o przekazanie służbom specjalnych wszystkich informacji o organizatorach referendów[7].

28 września prokuratura poinformowała o sformułowaniu zarzutów między innymi wobec władz administracyjnych DRL, polegających na podjęciu umyślnych działań zmierzających do zmiany granicy państwowej Ukrainy z naruszeniem porządku konstytucyjnego[11].

Przebieg głosowaniaEdytuj

Głosowania były planowane przez Rosję jeszcze na początek września, zostały jednak odłożone za sprawą sukcesów ukraińskiej kontrofensywy[12].

Stacjonarne lokale wyborcze zorganizowane zostały w większych miastach pozostających pod rosyjską okupacją, jednak również tam oraz w mniejszych miejscowościach korzystano z urn mobilnych[7], przenoszonych przez przedstawicieli władz okupacyjnych od domu do domu[8]. Organizatorzy nie dysponowali aktualnym rejestrem wyborców ani listą osób, które faktycznie pozostały w okupowanych obwodach[7]. Lokale wyborcze uruchomiono również na okupowanym przez Rosję Krymie oraz w samej Rosji - mieli w nich głosować "ewakuowani" (w rzeczywistości wywiezieni z Ukrainy) dawni mieszkańcy obwodów, o które pytano w referendum[7]. W Rosji głosowanie było możliwe między innymi w moskiewskich lokalach wyborczych[13].

Zadawane pytaniaEdytuj

 
Dwujęzyczna karta do głosowania. Pytanie dotyczący obwodu chersońskiego.

Karty do głosowania zawierały następujące pytania[14][15][16]:

 • Na terenie ŁRL: „Czy jest Pani/Pan za włączeniem Ługańskiej Republiki Ludowej do Federacji Rosyjskiej jako część Federacji Rosyjskiej?” (ros. Вы за вхождение Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?).
 • Na terenie DRL: „Czy jest Pani/Pan za włączeniem Donieckiej Republiki Ludowej do Federacji Rosyjskiej jako część Federacji Rosyjskiej?”.
 • W obwodzie zaporoskim: „Czy jest Pani/Pan za odłączeniem obwodu zaporoskiego od Ukrainy, utworzeniem z obwodu zaporoskiego niezależnego państwa i włączeniem go do Federacji Rosyjskiej jako część Federacji Rosyjskiej?” (ros. Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?).
 • W obwodzie chersońskim: „Czy jest Pani/Pan za odłączeniem obwodu chersońskiego od Ukrainy, utworzeniem z obwodu chersońskiego niezależnego państwa i włączeniem go do Federacji Rosyjskiej jako część Federacji Rosyjskiej?”.

Z fotografii opublikowanych przez niezależny portal Meduza oraz rosyjską agencję informacyjną TASS wynika, że karty używane w obwodach ługańskim i donieckim zostały sporządzone w języku rosyjskim (bez tłumaczenia na język ukraiński), zaś w obwodach chersońskim i zaporoskim posiadały dwie wersje językowe[14].

Doniesienia o nieprawidłowościachEdytuj

 
Przezroczysta torba w roli urny do głosowania. Czornomorskie, Krym, 25.09.2022 r. Na pierwszej karcie znajduje się pytanie o włączenie DRL do Rosji.

Podczas głosowania dochodziło do oddawania głosów za osoby, które okupowane terytoria opuściły, miały też miejsce przypadki wielokrotnego głosowania[7]. Human Rights Watch zebrała relacje osób, które zmuszono do głosowania bezpośrednio na oczach uzbrojonych żołnierzy lub które ukrywały się przed komisjami wyborczymi, nie chcąc brać udziału w głosowaniu[17]. Jurij Sobolewski, przedstawiciel władz obwodu chersońskiego, poinformował, że przedstawiciele komisji wyborczych, nachodzący mieszkańców w domach, zalecali wypełniać karty do głosowania za nieobecnych członków rodziny[18]. Mieszkańcom nakazywano oddawać głosy na ulicy, nawet jeśli nie mieli przy sobie dokumentu tożsamości[18]. Wedle danych rosyjskich w obwodzie ługańskim oddano 1,6 mln głosów, co zdaniem Serhija Hajdaja z władz obwodu ługańskiego, jest niemożliwe, gdyż przewyższa liczbę ludności w tym regionie[19]. W Berdiańsku, w obwodzie zaporoskim, do głosowania uprawniono wszystkich mieszkańców miasta, w tym rosyjskich wojskowych i ich rodziny[20]. Iwan Fedorow, mer Melitopola, informował, że celem zawyżenia frekwencji komisje wyborcze odwiedzały mieszkańców w domach, wymuszając oddawanie głosów, również za sąsiadów, osoby nieobecne i ewakuowane z miasta[20]. W obwodzie zaporoskim donoszono również o przypadkach zmuszania mężczyzn do głosowania pod groźbą powołania do wojska[21]. W Mariupolu w głosowaniu brali udział obywatele Rosji, w tym pracownicy działających w mieście rosyjskich firm[22]. Służby bezpieczeństwa Ukrainy poinformowały, że w obwodzie donieckim Rosjanie planowali dopuszczać do głosowania osoby nieletnie, to jest nastolatków od 13. roku życia, pod warunkiem, że towarzyszyć im będą dorośli opiekunowie[23].

Stanowisko Rosji w sprawie nieprawidłowościEdytuj

Agencja TASS poinformowała, że wybory przebiegały prawidłowo, zaś międzynarodowi obserwatorzy nie zauważyli żadnych naruszeń z wyjątkiem tych, których dopuściła się strona ukraińska[24].

WynikiEdytuj

Rosyjskie władze już drugiego dnia głosowania ogłosiły, że wzięło w nim udział ponad 50% uprawnionych, a przewaga opowiadających się za aneksją jest ogromna[7]. Faktycznie nie mogły oszacować frekwencji, ponieważ nie posiadały rejestrów uprawnionych do głosowania[7]. Przedstawiciele okupacyjnej administracji w obwodzie zaporoskim twierdzili, że głosów za przyłączeniem do Rosji było ponad 93%, natomiast w obwodzie chersońskim 87%. Władze samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej podały z kolei, że odsetek głosów za przyłączeniem do Rosji przekroczył odpowiednio 98 i 99%[25]. Media rosyjskie wykorzystywały głosowanie w celach propagandowych, przekonując odbiorców, że mieszkańcy okupowanych terytoriów naprawdę chcą ich oderwania od Ukrainy[7].

28 września władze rosyjskie podały wyniki głosowania, wedle których poparcie dla aneksji miałoby plasować się na poziomie powyżej 96% we wszystkich obwodach i wynosiło: 96,75% dla obwodu chersońskiego, 97,81% dla obwodu zaporoskiego, 98,69% dla obwodu donieckiego i 97,93% dla obwodu ługańskiego[7][24]. Frekwencja zaś miała wynosić 97,51% w obwodzie donieckim, 92,6% w obwodzie ługańskim, 85,4% w obwodzie zaporoskim, 76,86% w obwodzie chersońskim[24].

Włączenie czterech obwodów do RosjiEdytuj

29 września Władimir Putin wydał dekrety uznające obwód chersoński i zaporoski za suwerenne państwa[26].  

Powołując się na wyniki głosowania, 30 września Putin ogłosił włączenie do Rosji czterech ukraińskich obwodów, które łącznie stanowią 15% terytorium Ukrainy[27][28]. W przemówieniu odniósł się do rozpadu Związku Radzieckiego, który jego zdaniem oderwał od Rosji ludzi pragnących żyć w Federacji Rosyjskiej[29].

Stanowisko UkrainyEdytuj

Ukraina nie uznaje wyników referendów. Wołodymyr Zełenski podczas wystąpienia przed Radą Bezpieczeństwa ONZ nazwał je preludium, służącym do bezprawnej aneksji części Ukrainy[30]. Zapewnił: „Będziemy działać na rzecz ochrony naszego narodu w obwodzie chersońskim, w obwodzie zaporoskim, w Donbasie, na obecnie okupowanych terenach obwodu charkowskiego i na Krymie”[31]. W przemówieniu do mieszkańców Ukrainy powiedział: „Tej farsy na okupowanym terytorium nie można nawet nazwać imitacją referendów”[31]. Zełenski podkreślał, że mieszkańcy okupowanego terytorium byli zmuszani do głosowania siłą i groźbami[25]. 30 września zapowiedział złożenie wniosku o przyjęcie Ukrainy do NATO w trybie przyśpieszonym[32][33].

Reakcje międzynarodoweEdytuj

Organizacje międzynarodoweEdytuj

 •   Unia Europejska – szef unijnej dyplomacji Josep Borrell uznał, że referenda naruszają prawo międzynarodowe[34]. 30 września Rada Europejska wydała oświadczenie, w którym odrzuca wyniki referendum i potępia przyłączenie terytorium Ukrainy do Rosji: „Nie uznajemy i nigdy nie uznamy bezprawnych "referendów", które Rosja sfabrykowała jako pretekst do dalszego naruszania niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, ani ich sfałszowanych i bezprawnych wyników”[35]. Josep Borrell stwierdził: „Integralność terytorialna i suwerenność Ukrainy nie podlega negocjacjom. [...] Żadne pozorowane referendum nie może tego zmienić”[36].
 •   ONZ – sekretarz generalny ONZ António Guterres uznał referenda za niezgodne z prawem międzynarodowym i naruszające Karty Narodów Zjednoczonych[37]. Powiedział: „Każda decyzja o przystąpieniu do aneksji obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego na Ukrainie nie miałaby podstawy prawnej i zasługuje na potępienie”[38]. 12 października 2022 r. została przyjęta Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ES-11/4, w której uznano, że rosyjskie „tak zwane referenda” w obwodach donieckim, chersońskim, ługańskim i zaporoskim oraz późniejsza próba aneksji tych obszarów są nieważne i niezgodne z prawem międzynarodowym. W rezolucji wszystkie państwa zostały wezwane, by nie uznawały tych terytoriów za część Rosji. Ponadto zażądano w niej, aby Rosja natychmiast, całkowicie i bezwarunkowo wycofała się z Ukrainy, ponieważ narusza jej integralność terytorialną i suwerenność[39]. Rezolucja została przyjęta większością 143 głosów za, przy 5 głosach przeciw i 35 wstrzymujących się[40].
 •   NATOJens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, powiedział: „fikcyjne referenda zostały wymyślone w Moskwie i narzucone Ukrainie z całkowitym pogwałceniem prawa międzynarodowego"[41]. Przyłączenie czterech obwodów Ukrainy do terytorium Federacji Rosyjskiej opisał w słowach: „To największa próba siłowej aneksji na terytorium europejskim od zakończenia II wojny światowej. […] Te ziemie to Ukraina”[41];
 • Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie potępiła organizację referendum, podkreślając, że są one nielegalne zarówno w świetle prawa ukraińskiego, jak i międzynarodowego[42].

PaństwaEdytuj

 •   Albania – uważa referenda za sprzeczne z ukraińską konstytucją, prawem międzynarodowym i Kartą Narodów Zjednoczonych, na forum ONZ wezwała inne kraje do udzielenia wsparcia Ukrainie w odzyskaniu jej terytoriów[43];
 •   Austria – MSZ Austrii ocenia referenda jako fikcyjne, nieposiadające legitymizacji w świetle prawa międzynarodowego i zapowiedziało, że nie uznaje ich wyników[44];
 •   Brazylia – na forum ONZ Brazylia poinformowała, że uważa referenda za kolejny krok do eskalacji konfliktu, jednocześnie kwestionując sens ich przeprowadzenia, gdyż ludność na terenach okupowanych nie może swobodnie wyrażać swoich opinii[43];
 •   Bułgaria – Bułgaria nie uznaje wyników referendów, uważa aneksję czterech obwodów za nielegalną, a działania Rosji za zagrażające światowemu bezpieczeństwu[45];
 •   Chiny – minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi i Dmytro Kułeba rozmawiali podczas forum ONZ. Wang Yi poinformował, że granice terytorialne wszystkich krajów muszą być respektowane[46];
 •   CzechyPetr Fiala poinformował, że Czechy nie uznają wyników referendów, które uważają za niedopuszczalną i bezprawną aneksję[47];
 •   DaniaMette Frederiksen zapowiedziała, że nie uznaje wyników referendów, które określiła jako nielegalne i niewyrażające prawdziwej woli narodu[48];
 •   EstoniaKaja Kallas nazwała referenda „fałszywymi”, zapowiedziała, że Estonia nie uzna ich wyników, a Ukraina ma prawo odzyskać swoje terytoria[49];
 •   FrancjaEmmanuel Macron, podczas wystąpienia na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, nazwał referenda „parodią”, która nie niesie za sobą konsekwencji prawnych[50];
 •   Ghana – na forum ONZ wyraziła zaniepokojenie inwazją rosyjską na Ukrainę i referendami, wezwała Rosję do wycofania wojsk i poszanowania suwerenności Ukrainy[43];
 •   Gruzja – MZS Gruzji uznaje referenda za nielegalne, a ich wynik za aneksję terytorium Ukrainy[51];
 •   Hiszpania – nie uznaje wyników referendów, uważa je za aneksję ziem Ukrainy[52];
 •   HolandiaMark Rutte poinformował, że Holandia nie uznaje wyników referendów, podobnie jak aneksji Krymu[53];
 •   Indie – indyjski dyplomata Arindam Bagchi wyraził poparcie dla suwerenności Ukrainy[54]. Na forum ONZ Indie wzywały do przestrzegania prawa międzynarodowego i zakończenia konfliktu[43];
 •   Irlandia – na forum ONZ Fergal Mythen potępił organizację referendów, które nazwał bezprawną i cyniczną sztuczką, mającą na celu podważanie suwerenności Ukrainy, wezwał Rosję do zakończenia agresji i potępił jej groźby nuklearne[43];
 •   Izrael – ocenia referenda jako nielegalne i sprzeczne z prawem międzynarodowym[55];
 •   Japonia – nie uznaje wyników referendów w ramach oświadczenia grupy G7[56]. Fumio Kishida w rozmowie telefonicznej z prezydentem Zełenskim poinformował, że potępia referenda oraz aneksję terytorium Ukrainy[57];
 •   KanadaJustin Trudeau potępił referenda i zapowiedział, że Kanada nie uzna ich wyników[58];
 •   Kazachstan – MSZ Kazachstanu zapowiedziało, że nie uzna referendum[59];
 •   Kenia – na forum ONZ wezwała do zaprzestania działań wojennych i poszanowania prawomocnych granic Ukrainy, referenda uznała za zagrożenie dla porozumień pokojowych i dalszą eskalację konfliktu[43];
 •   LitwaGitanas Nausėda poinformował, że Litwa nie uznaje wyników referendów, protestuje przeciwko okupacji Ukrainy i aneksji jej ziem, a same referenda nazwał „parodią demokracji”[60];
 •   ŁotwaEgils Levits powiedział: „potępiamy pseudoreferenda na terytorium Ukrainy i oświadczamy, że nie mają one żadnego znaczenia i są przez nas całkowicie nieuznawane”, podkreślił, że Łotwa zgadza się w tej sprawie ze wszystkimi państwami UE[61];
 •   Meksyk – uznaje referenda za nielegalne ponieważ odbyły się w czasie konfliktu zbrojnego i nie mogą być traktowane za prawdziwe oświadczenia woli mieszkańców okupowanych terenów[43];
 •   Niemcy – nie uznają wyników referendów, o czym Olaf Scholz poinformował prezydenta Ukrainy[62]. Minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock powiedziała, że „brutalne naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych nie może być zaakceptowane właściwie przez żaden kraj na tym świecie”, zaś Frank-Walter Steinmeier potępił referenda i aneksję[63];
 •   Norwegia – Mona Juul na forum ONZ poinformowała, że nie uznaje wyników referendów, traktuje je jako fałszywy pretekst ze strony Rosji w celu aneksji terenów Ukrainy i sprzeczne z prawem międzynarodowym, jednocześnie zaapelowała do Rosji o natychmiastowe wycofanie wojsk z Ukrainy[43];
 •   Nowa ZelandiaNanaia Mahuta poinformowała, że Nowa Zelandia nie uznaje wyników referendów, zaś je same uważa za fikcyjne: „Tak zwane referenda nie były ani wolne, ani sprawiedliwe i bezsprzecznie nie odbyły się zgodnie z zasadami demokracji”[64];
 •   PolskaAndrzej Duda powiedział, że Polska nie uznaje wyników referendum[65]. 29 września podjęto w tej sprawie uchwałę: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje wyników nielegalnych referendów zorganizowanych przez służby Federacji Rosyjskiej na okupowanych terytoriach Ukrainy. Przeprowadzone w atmosferze terroru łamią one wszystkie standardy prawa międzynarodowego i zasługują na jednoznaczne potępienie społeczności międzynarodowej”[66];
 •   SerbiaNikola Selaković zapowiedział, że Serbia nie uznaje wyników referendów[67];
 •   Słowacja – 30 września Zuzana Čaputová wspólnie z premier i przewodniczącym parlamentu wydali wspólne oświadczenie: „Zdecydowanie potępiamy próbę nielegalnej aneksji części terytorium Ukrainy przez Federację Rosyjską”[68];
 •   Turcja – Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turcji zapowiedziało, że nie uzna referendów[69];
 •   Stany Zjednoczone – władze ogłosiły, że nie będą uznawać aneksji terytoriów ukraińskich[70]. Joe Biden ocenił przeprowadzone referenda za pogwałcenie Karty Narodów Zjednoczonych[71]. Powiedział: „Nigdy, nigdy, nigdy nie uznamy roszczeń Kremla wobec terytorium sąsiedniego państwa. […] Te, tak zwane referenda, były absolutną fikcją”[72].
 •   Szwajcaria – nie uznaje wyników referendów[73];
 •   WęgryGergely Gulyás poinformował, że Węgry nie uznają wyników referendów i zgadzają się ze stanowiskiem Unii Europejskiej w zakresie bezprawnej aneksji ziem Ukrainy[74];
 •   Wielka BrytaniaLiz Truss poinformowała, że nie uznaje wyników referendów, które są próbą aneksji suwerennego terytorium Ukrainy[75]. Brytyjskie MSZ nałożyło sankcje na osoby wspierające referenda[76];
 •   Zjednoczone Emiraty Arabskie – na forum ONZ oceniły referenda za działania dodatkowo komplikujące zakończenie konfliktu na Ukrainie, wyraziły zaniepokojenie liczbą poszkodowanych, potrzebujących pomocy humanitarnej z powodu inwazji na Ukrainę[43].

Oświadczenie grupy G7Edytuj

23 września przywódcy grupy G7 (Francja, Japonia, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy i Kanada) wydali wspólne oświadczenie w sprawie[77]. Zapowiedzieli odrzucenie wyników referendów, które uznają za bezprawne[78][56].

PrzypisyEdytuj

 1. Separatyści podali datę „referendów”, Rosja może ogłosić mobilizację. Podsumowanie dnia, Onet Wiadomości, 20 września 2022 [dostęp 2022-09-21] (pol.).
 2. Wojna Rosji z Ukrainą. Jest decyzja ws. referendum dotyczącego dołączenia do Rosji w Chersoniu, Rzeczpospolita, 20 września 2022 [dostęp 2022-09-21] (pol.).
 3. Separatystyczne „republiki” ogłaszają datę „referendum”, belsat.eu, 20 września 2022 [dostęp 2022-09-21] (pol.).
 4. Guy Faulconbridge, Felix Light: Russia moves to formally annex swathes of Ukraine. reuters.com, 2022-09-22. (ang.).
 5. Война в Украине: На границе России и Грузии откроют мобилизационный пункт; Дмитрий Рогозин может возглавить "Крымский федеральный округ". bbc.com, 2022-09. (ros.).
 6. На оккупированных территориях Украины 23–27 сентября проведут «референдумы о присоединении к России».. meduza.io, 2022-09-20. (ros.).
 7. a b c d e f g h i j Fikcja – rosyjskie pseudoreferenda aneksyjne na Ukrainie, OSW Ośrodek Studiów Wschodnich, 28 września 2022 [dostęp 2022-10-01] (pol.).
 8. a b Authorities release full results for 'sham' Ukraine annexation polls, euronews, 27 września 2022 [dostęp 2022-10-01] (ang.).
 9. Shaun Walker: ‘Referendums’ on joining Russia under way in occupied Ukraine. theguardian.com, 2022-09-23. (ang.).
 10. Sylwester Ruszkiewicz, Ogłosili wyniki "referendum". Putin ryzykuje, Rosjanie bez entuzjazmu, wiadomosci.wp.pl, 28 września 2022 [dostęp 2022-10-01] (pol.).
 11. Псевдореферендуми на окупованих територіях Донбасу, Херсонщини і Запоріжжя – ще низці організаторів повідомлено про підозру, www.gp.gov.ua [dostęp 2022-10-01] (ang.).
 12. Russia-Ukraine updates: Kherson annexation referendum 'paused' | DW | 05.09.2022, DW.COM [dostęp 2022-10-01] (ang.).
 13. Pavel Polityuk, Russia holds annexation votes; Ukraine says residents coerced, „Reuters”, 24 września 2022 [dostęp 2022-10-01] (ang.).
 14. a b Зоя Дубаева, Как будут выглядеть бюллетени для референдумов во временно оккупированных областях Украины, Nokta, 22 września 2022 [dostęp 2022-10-01] (ros.).
 15. За вхождение ЛНР в Россию на референдуме проголосовали 98,42% избирателей, tass.ru [dostęp 2022-10-01].
 16. Что известно о референдумах в ДНР, ЛНР и освобожденных областях Украины о вхождении в РФ, tass.ru [dostęp 2022-10-01].
 17. Fictitious Annexation Follows 'Voting' at Gunpoint, Human Rights Watch, 30 września 2022 [dostęp 2022-10-01] (ang.).
 18. a b Rosyjskie pseudoreferendum. Głosowanie odbywa się poza komisjami. Bez okazywania dokumentów, wiadomosci.dziennik.pl, 24 września 2022 [dostęp 2022-10-01] (pol.).
 19. Pseudoreferenda Rosjan. Nie zgadzają się podstawowe dane, wydarzenia.interia.pl [dostęp 2022-10-01] (pol.).
 20. a b Ukraiński portal o "referendum" na okupowanych terenach: Głosować można nawet bez dokumentów tożsamości, www.gazetaprawna.pl, 26 września 2022 [dostęp 2022-10-01] (pol.).
 21. Wojna Rosji z Ukrainą. Jak przebiegają pseudoreferenda? Głosowanie pod bronią i w imieniu zmarłych, Rzeczpospolita [dostęp 2022-10-01] (pol.).
 22. Rosja podała wstępne wyniki pseudoreferendów na Ukrainie, TVN24 [dostęp 2022-10-01] (pol.).
 23. KFM, Trwa wielkie oszustwo Rosjan. Ukraińcy przechwycili tajne dokumenty, www.money.pl [dostęp 2022-10-01] (pol.).
 24. a b c Опубликованы результаты референдумов по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям, tass.ru [dostęp 2022-10-01].
 25. a b Russian proxies in Ukraine claim victory in annexation votes, www.aljazeera.com [dostęp 2022-10-01] (ang.).
 26. BBC: reakcja w Rosji na aneksję okupowanych terenów Ukrainy nie będzie taka, jak na aneksję Krymu, Polska Agencja Prasowa SA [dostęp 2022-10-01] (pol.).
 27. Polsat News, Putin ogłosił włączenie okupowanych terytoriów Ukrainy do Rosji - Polsat News, polsatnews.pl [dostęp 2022-10-01] (pol.).
 28. Putin ogłosił przyłączenie ukraińskich regionów. "Tego chcą miliony", www.rmf24.pl [dostęp 2022-10-01] (pol.).
 29. Обращение Владимира Путина по случаю вхождения в состав РФ новых субъектов. Полный текст, tass.ru [dostęp 2022-10-01].
 30. Zełenski przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ: Rosja chce ukraść część mojego kraju, Rzeczpospolita [dostęp 2022-09-30] (pol.).
 31. a b Barbara Bodalska, Zełenski: Fikcyjne referenda to przygotowania do kolejnej próby aneksji terytorium Ukrainy, www.euractiv.pl, 28 września 2022 [dostęp 2022-09-30] (pol.).
 32. Ukraina składa wniosek o dołączenie do NATO w trybie przyspieszonym, Polska Agencja Prasowa SA [dostęp 2022-09-30] (pol.).
 33. Ukraina składa wniosek o dołączenie do NATO w trybie przyspieszonym, www.rmf24.pl [dostęp 2022-09-30] (pol.).
 34. UE potępia nielegalne referenda zapowiedziane przez Moskwę. Będą restrykcje, Rzeczpospolita, 20 września 2022 [dostęp 2022-09-21] (pol.).
 35. Oświadczenie członków Rady Europejskiej, www.consilium.europa.eu [dostęp 2022-10-01] (pol.).
 36. Putin ogłasza aneksję części Ukrainy do Rosji. Reaguje ONZ, NATO. Kolejne państwa ogłaszają sankcje [NA ŻYWO], oko.press [dostęp 2022-10-01].
 37. Ukraine: UN Secretary-General condemns Russia annexation plan, UN News, 29 września 2022 [dostęp 2022-09-30] (ang.).
 38. Hubert Rabiega, Aneksja terytoriów Ukrainy. Świat potępia pseudoreferenda Putina, Dziennik Bałtycki, 30 września 2022 [dostęp 2022-10-01] (pol.).
 39. Resolution adopted by the General Assembly on 12 October 2022. ES-11/4. Territorial integrity of Ukraine: defending the principles of the Charter of the United Nations. Organizacja Narodów Zjednoczonych, 2022-10-13. [dostęp 2022-11-12].
 40. Ukraine: UN General Assembly demands Russia reverse course on 'attempted illegal annexation'. UN News, 2022-10-12. [dostęp 2022-11-12].
 41. a b NATO odpowiada Rosji. Stoltenberg: Te ziemie to Ukraina, www.rmf24.pl [dostęp 2022-09-30] (pol.).
 42. OSCE heads condemn plan to hold illegal “referenda” in occupied territories of Ukraine, www.osce.org [dostęp 2022-10-01] (ang.).
 43. a b c d e f g h i So-Called Referenda during Armed Conflict in Ukraine ‘Illegal’, Not Expression of Popular Will, United Nations Political Affairs Chief Tells Security Council - Ukraine | ReliefWeb, reliefweb.int [dostęp 2022-10-01] (ang.).
 44. Reuters, Austria condemns 'illegal sham referenda' held in Ukraine, „Reuters”, 28 września 2022 [dostęp 2022-09-30] (ang.).
 45. Statement by the Members of the European Council, www.mfa.bg [dostęp 2022-10-01] (ang.).
 46. Moscow's proxies hold annexation polls in Russian-occupied Ukraine, France 24, 23 września 2022 [dostęp 2022-10-01] (ang.).
 47. Fiala: Annexation of Ukrainian territories by Russia “unacceptable and illegitimate”, Radio Prague International, 30 września 2022 [dostęp 2022-10-01] (ang.).
 48. Mette Frederiksen fordømmer 'på det kraftigste' såkaldte folkeafstemninger i Ukraine | Nyheder, DR [dostęp 2022-10-01] (duń.).
 49. Estonian PM: We will never recognize 'fake referenda' in Ukraine, ERR News | ERR, 20 września 2022 [dostęp 2022-09-30] (ang.).
 50. Macron o referendach w Ukrainie: Parodia, wydarzenia.interia.pl [dostęp 2022-09-30] (pol.).
 51. Georgian foreign office condemns illegal referendums staged by Russia in occupied territories of Ukraine, Agenda.ge [dostęp 2022-10-01].
 52. Europa Press, España no reconoce "los resultados ficticios" de los "simulacros" de referéndum de anexión rusos, www.europapress.es, 28 września 2022 [dostęp 2022-10-01].
 53. Biden waarschuwt Poetin • Zeker 30 doden door raketaanval konvooi Zaporizja, nos.nl, 30 września 2022 [dostęp 2022-10-01] (niderl.).
 54. Kallol Bhattacherjee, India says it supports ‘respect for sovereignty and territorial integrity’ ahead of referendums in Ukraine, „The Hindu”, New Delhi, 22 września 2022, ISSN 0971-751X [dostęp 2022-10-01] (ang.).
 55. איתמר אייכנר, ישראל בהודעה נחרצת נגד רוסיה: לא נכיר בסיפוח מחוזות כבושים באוקראינה, „Ynet”, 27 września 2022 [dostęp 2022-10-01] (hebr.).
 56. a b Jim Tankersley, Group of 7 countries condemn ‘sham’ referendums in Ukraine., „The New York Times”, 23 września 2022, ISSN 0362-4331 [dostęp 2022-10-01] (ang.).
 57. Japan PM dials Ukraine's Zelensky: ‘Told him Russian referendums will…’, Hindustan Times, 1 października 2022 [dostęp 2022-10-01] (ang.).
 58. Reuters, Canada denounces planned 'referendums' in Russian-occupied regions of Ukraine, „Reuters”, 20 września 2022 [dostęp 2022-09-30] (ang.).
 59. Kazakhstan says it won’t recognise referendums in eastern Ukraine, Reuters, 26 września 2022 [dostęp 2022-09-26] (ang.).
 60. Lithuania will never recognise sham referenda in Ukraine’s occupied territories – president, lrt.lt, 21 września 2022 [dostęp 2022-10-01] (ang.).
 61. Pseudo-referendums in the Russian-occupied territories of Ukraine have no meaning - Levits, www.baltictimes.com [dostęp 2022-10-01].
 62. Reuters, Germany does not accept "sham" referendums, Scholz tells Ukraine's Zelenskiy, „Reuters”, 28 września 2022 [dostęp 2022-10-01] (ang.).
 63. Informacje: Solidarność z Ukrainą, deutschland.de, 1 października 2022 [dostęp 2022-10-01] (pol.).
 64. Russia’s Ukraine referenda a sham, The Beehive [dostęp 2022-10-01] (ang.).
 65. Hubert Ossowski, "Nie uznamy tych wyników". Stanowcza deklaracja prezydenta ws. referendum w Ukrainie, wiadomosci.wp.pl, 20 września 2022 [dostęp 2022-09-30] (pol.).
 66. Sejm potępia nielegalne referenda na Ukrainie i wzywa do zaprzestania wydawania wiz obywatelom Rosji - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, sejm.gov.pl [dostęp 2022-09-30].
 67. Serbia's FM: We can not accept results of referendums in Ukraine, N1, 25 września 2022 [dostęp 2022-10-01] (serb.).
 68. Petit Press, Slovakia will not recognise the annexation of Ukraine's occupied territories, spectator.sme.sk, 30 września 2022 [dostęp 2022-10-01] (ang.).
 69. Turcja zapowiedziała, że nie uzna „nielegalnych” referendów na wschodzie i południu Ukrainy, Gazeta Prawna, 22 września 2022 [dostęp 2022-09-22] (pol.).
 70. Odpowiedź z USA na „referenda”. Pomysł nie spodoba się Rosji, Onet Wiadomości, 20 września 2022 [dostęp 2022-09-21] (pol.).
 71. Biden denounces Russia’s ‘shameless violation’ of UN Charter, urges world to stand with Ukraine, UN News, 21 września 2022 [dostęp 2022-09-30] (ang.).
 72. Aneksja terytoriów Ukrainy. Świat potępia pseudoreferenda Putina, „Portal i.pl”, 30 września 2022 [dostęp 2022-10-01] (pol.).
 73. Die Schweiz verurteilt die sogenannten Referenden in Gebieten der Ukraine, www.admin.ch [dostęp 2022-10-01].
 74. Hungary does not recognise Russia's annexation of Ukrainian territories, telex, 29 września 2022 [dostęp 2022-10-01] (węg.).
 75. USA, Niemcy i Wielka Brytania nie uznają aneksji terytorium Ukrainy, TVN24 [dostęp 2022-09-30] (pol.).
 76. W. Brytania: Osoby wspierające rosyjskie fikcyjne referenda na Ukrainie objęto sankcjami, wnp.pl [dostęp 2022-09-30] (pol.).
 77. Reakcja UE wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę, www.consilium.europa.eu [dostęp 2022-10-01] (pol.).
 78. Liderzy krajów G7: nigdy nie uznamy tych referendów, które wyglądają jak krok w stronę rosyjskiej aneksji, TVN24 [dostęp 2022-10-01] (pol.).