Głuchołazy (gromada)

Głuchołazy (pocz. Głuchołazy Wieś) – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Głuchołazy (Wieś)
gromada
1959–1972
Ilustracja
Państwo

 Polska

Województwo

opolskie

Powiat

nyski

Data powstania

31 grudnia 1959

Data likwidacji

1 stycznia 1973

Siedziba

Głuchołazy

Szczegółowy podział administracyjny (1959)
Liczba sołectw

8

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1961)

27

brak współrzędnych

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Głuchołazy Wieś z siedzibą GRN w mieście Głuchołazach (nie wchodzącym w skład gromady) utworzono 31 grudnia 1959 w powiecie nyskim w woj. opolskim z obszarów zniesionych gromad Konradów i Bodzanów w tymże powiecie[5]. Dla gromady ustalono 27 członków gromadzkiej rady narodowej[6].

1 stycznia 1969 do gromady Głuchołazy włączono wsie Nowy Las i Charbielin ze zniesionej gromady Nowy Las w tymże powiecie[7]; równocześnie z gromady Głuchołazy wyłączono wieś Jarnołtówek, włączając ją do gromady Moszczanka w powiecie prudnickim w tymże województwie[8].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[9]. 1 stycznia 1973 w powiecie nyskim reaktywowano zniesioną w 1954 roku gminę Głuchołazy[10].

Przypisy edytuj

  1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  3. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
  4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
  5. Uchwała Nr IV/13/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 czerwca 1959 r. w sprawie zniesienia niektórych gromad w województwie opolskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 8 grudnia 1959 r., Nr. 11, Poz. 133)
  6. Uchwała Nr I/3/61 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nysie z dnia 19 stycznia 1961 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 30 stycznia 1961 r., Nr. 1, Poz. 11)
  7. Uchwała Nr XXI/91/68 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 14 czerwca 1968 r. w sprawie zniesienia niektórych gromad na terenie województwa opolskiego (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 13 sierpnia 1968 r., Nr. 6, Poz. 52), zatwierdzona uchwałą Nr 227/68 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 18 lipca 1968 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu w przedmiocie zniesienia niektórych gromad w województwie opolskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 13 sierpnia 1968 r., Nr. 6, Poz. 51)
  8. Dz.U. z 1968 r. nr 26, poz. 175
  9. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.
  10. Uchwała Nr XX/99/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie opolskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 11 grudnia 1972 r., Nr. 14, Poz. 167)