GLAM

galerie, biblioteki, archiwa i muzea, instytucje publiczne gromadzące dobra kultury

GLAM (akronim ang. galleries, libraries, archives, museums, „galerie, biblioteki, archiwa, muzea[1][2]; funkcjonują także podobne akronimy, takie jak LAM, „biblioteki, archiwa, muzea”[3][4]) – instytucje publiczne i prywatne gromadzące dobra kultury.

Zestawienie wymienionych instytucji w szeregu wynika z podobieństwa ich misji i działalności. Zwolennicy ściślejszej współpracy twierdzą, że obecne zbliżenie to właściwie powrót do tradycyjnej jedności: instytucje te mają się wywodzić m.in. od „muzeum” w Aleksandrii oraz organizowanych w nowożytnej Europie gabinetów osobliwości. Z czasem, gdy rosły zbiory, instytucje GLAM stały się bardziej wyspecjalizowane, a ich struktury były organizowane oddzielnie, według form informacji i rodzajów użytkowników. Ponadto w ciągu XIX i XX wieku wyłoniły się oddzielne samorządy zawodowe oraz programy edukacyjne[5].

W Polsce trwają prace nad digitalizacją zbiorów instytucji GLAM. W kwietniu 2016 roku NIK pozytywnie oceniła działalność MKiDN w tym zakresie, jednak zastrzegła, że brakuje ustawy o narodowym zasobie audiowizualnym, która miałaby na celu zlikwidowanie barier prawnych utrudniających publikowanie zdigitalizowanych zbiorów w Internecie[6]. Jednym ze znanych sposobów rozwiązania tego problemu są inicjatywy ruchu otwartej treści w obszarze GLAM, tzw. OpenGLAM[7][8].

PrzypisyEdytuj

  1. GLAM – Australian Society of Archivists, 1 sierpnia 2003 [dostęp 2016-04-05] [zarchiwizowane z adresu 2003-08-01] (ang.).
  2. GLAM – Creative Commons, wiki.creativecommons.org [dostęp 2016-04-05] (ang.).
  3. Library, Archive and Museum Collaboration, oclc.org [dostęp 2016-04-05] (ang.).
  4. Margaret Hedstrom, John Leslie King, On the LAM: Library, Archive, and Museum Collections in the Creation and Maintenance of Knowledge Communities [dostęp 2016-04-05] (ang.).
  5. Deanna Marcum, Archives, Libraries, Museums: Coming Back Together?, „Information & Culture: A Journal of History”, 1, 2014, s. 74–89, DOI10.1353/lac.2014.0001, ISSN 2166-3033 [dostęp 2016-04-05].
  6. NIK o digitalizacji dóbr kultury – Najwyższa Izba Kontroli, nik.gov.pl [dostęp 2016-04-05].
  7. OpenGLAM Principles, openglam.org [dostęp 2016-04-05] (ang.).
  8. Badania otwartości w sektorze GLAM « Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, centrumcyfrowe.pl [dostęp 2016-04-05].