Gajusz Juliusz Kwadratus Bassus

Gaius Iulius Quadratus Bassus (ur. 60 n.e., zm. 118 n.e. w Dacji), zromanizowany Galat.

Był legatem (legatus Augusti pro praetore) Judei od 102/103 do 104/105, konsulem dodatkowym (consul suffectus) w Rzymie w 105 i prokonsulem prowincji Azji w 105. Był synem Gaiusa Juliusa Bassusa, prokonsula Bityni w 98.

Od 107 do 112 Quadratus Bassus był legatus Augusti pro praetore Kapadocji.

W latach 117-118 był namiestnikiem Dacji.

Jego żoną była Asinia Marcella.