Gamy durowe

Gamy durowe - skale durowe rozpoczynające się od określonych dźwięków (w dowolnej oktawie), od których przybierają swe nazwy:

 • gama bez krzyżyków i bemoli - C-dur,
 • gamy z krzyżykami rozpoczynają się od V stopnia gamy, która ma o jeden krzyżyk (podwyższenie) mniej,
 • gamy z bemolami rozpoczynają się od IV stopnia gamy, która ma o jeden bemol (obniżenie) mniej.

Odmiany gam molowych:

 • eolska (naturalna)
 • harmoniczna - podwyższony VII stopień gamy
 • dorycka - podwyższony VI i VII stopień gamy
 • melodyczna - w górę gama dorycka, w dół - naturalna

Gamy durowe występują w trzech odmianach:

 • naturalna
 • harmoniczna - obniżony VI stopień
 • miękka - obniżony VI i VII stopień

Znaki przykluczowe w gamach durowych:

7b  6b  5b  4b  3b  2b b    #  2# 3# 4# 5#  6#  7#

Ces ← Ges ← Des ← As ← Es ← B ← F ← C → G → D → A → E → H → Fis → Cis

kolejność (dodawanych) krzyżyków - fis, cis, gis, dis, ais, eis, his

kolejność bemoli - b, es, as, des, ges, ces, fes