Garb Włodawski

Garb Włodawski (845.15) – mezoregion fizycznogeograficzny we wschodniej Polsce, część Polesia Podlaskiego, położona między Zaklęsłością Sosnowicką na północy a Równiną Łęczyńsko-Włodawską na południu.

Garb Włodawski
Mapa regionu
Megaregion Niż Wschodnioeuropejski
Prowincja Niż Wschodniobałtycko-Białoruski
Podprowincja Polesie
Makroregion Polesie Zachodnie
Mezoregion Garb Włodawski
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska:
woj. lubelskie

Region jest płaską wysoczyzną polodowcową, stromo opadającą ku południu, łagodniej ku północy. Podłoże regionu zbudowane jest z zalegającej na kredzie zdenudowanej gliny zwałowej.

Główną rzeką regionu jest Bug. Najważniejszą miejscowością (od której pochodzi nazwa regionu) jest miasto Włodawa.