Garikula (Art Villa Garikula) – ośrodek artystyczny położony w Wewnętrznej Kartlii.

Art Villa Garikula.jpg

Art Villa Garikula została zbudowana w 1865 roku przez polskich zesłańców. W nieprzyjaznym środowisku zbudowano też winnice, szkołę, elektrownię wodną i fabrykę lodu.

Od lat 80. XX wieku pieczę nad ośrodkiem sprawuje gruziński artysta Karaman Kutateladze – potomek Ilji Zdaniewicza, odkrywcy Pirosmaniego.

Garikula jest ważnym elementem w dialogu między różnymi dyscyplinami i środowiskami artystycznymi. Główne działania to: edukacja artystyczna, rezydencje artystyczne, warsztaty, międzynarodowe spotkania i festiwale artystyczne.