Garnizon Warszawa

Garnizon Warszawagarnizon w Warszawie zajmowany kolejno przez instytucje i jednostki wojskowe:

 1. Wojska I Rzeczypospolitej,
 2. Armii Księstwa Warszawskiego (1807–1815),
 3. Wojska Polskiego Królestwa Kongresowego (1815–1830),
 4. Armii Imperium Rosyjskiego (1831–1915)
 5. Armii Cesarstwa Niemieckiego (1915–1918),
 6. Polskiej Siły Zbrojnej (1917–1918),
 7. Wojska Polskiego II RP (1918–1939),
 8. Wehrmachtu (1939–1944),
 9. Armii KrajowejSZPZWZ (1939–1944),
 10. Sił Zbrojnych PRL (1944–1989)
 11. Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (od 1989)

Garnizon wojsk I RzeczypospolitejEdytuj

 
Relikty Koszar Gwardii Konnej Koronnej (tzw. Koszar Mirowskich) przy ul. Chłodnej 3

Garnizon wojsk Księstwa WarszawskiegoEdytuj

Garnizon Wojska Polskiego Królestwa KongresowegoEdytuj

Garnizon wojsk Imperium RosyjskiegoEdytuj

Jednostki XV Korpusu Armijnego:

 
Sztandar 29 Czernichowskiego Pułku Piechoty

Jednostki XXIII Korpusu Armijnego:

 
Żołnierz Gwardyjskiego Pułku Ułanów Jego Wysokości

Inne jednostki i instytucje:

Garnizon Wojska Polskiego II RPEdytuj

 
Budynek Wyższej Szkoły Wojennej, Warszawa

[1][2][3][4][5]

Garnizon wojsk niemieckichEdytuj

 • Dywizja Forteczna Warszawa
  • 8 Pułk Piechoty Fortecznej
  • 88 Pułk Piechoty Fortecznej
  • 183 Pułk Piechoty Fortecznej
  • 1320 Pułk Artylerii
  • 67 Batalion Pionierów
  • 669 Zmotoryzowana Kompania Łączności

Garnizon Wojska Polskiego po 1945Edytuj

Instytucje Centralne Ministerstwa Obrony NarodowejEdytuj

Jednostki Wojsk LądowychEdytuj

Jednostki Sił Powietrznych (Wojsk Lotniczych, Wojsk Obrony Powietrznej Kraju)Edytuj

Jednostki Dowództwa Garnizonu Warszawa (Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON)Edytuj

Jednostki wojskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i (KBW)Edytuj

PrzypisyEdytuj

 1. „Wojsko Polskie 1921-1939 Odznaki pamiątkowe piechoty” (ISBN 83-900345-0-6).
 2. „Wojsko Polskie 1921-1939 Organizacja i odznaki pamiątkowe kawalerii” (ISBN 83-900345-0-7).
 3. „Wojsko Polskie 1921-1939 Organizacja i odznaki pamiątkowe artylerii” (ISBN 83-85621-44-X).
 4. R. Szubański „Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej – 3 batalion pancerny” (ISBN 83-85621-51-2).
 5. www.warszawa1939.pl.
 6. 1965 czerwiec 24, Warszawa – Zarządzenie prezesa Rady Ministrów nr 41 w sprawie zmiany podporządkowania wojsk wewnętrznych .Tajne spec[jalnego] znaczenia Egz[emplarz] pojedynczy Zarządzenie prezesa Rady Ministrów nr a41a z dnia a24 VIa 1965 r.w sprawie zmiany podporządkowania wojsk wewnętrznych W celu ujednolicenia struktury organizacyjnej i systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi P[olskiej] R[zeczypospolitej] L[udowej] na podstawie decyzji Komitetu Obrony Kraju z dnia 6 marca 1965 r. w sprawie podporządkowania wojsk wewnętrznych ministrowi obrony narodowej zarządza się, co następuje: Paragraf 1 1. Wojska wewnętrzne ( KBW ) podległe dotychczas ministrowi spraw wewnętrznych zostają podporządkowane ministrowi obrony narodowej: 1) pod względem dowodzenia – z dniem 1 lipca 1965 r.; 2) pod względem gospodarczym – z dniem 1 stycznia 1966 r. 2. Zmiana podporządkowania obejmuje: 1) Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bez: Nadwiślańskiej Brygady Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej.
 7. Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej. Jerzy Bednarek, Rafał Leśkiewicz (red.). Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2009, s. 42. ISBN 978-83-7629-068-3. Cytat: Po likwidacji KBW w gestii ministra spraw wewnętrznych pozostawała przemianowana Nadwiślańska Brygada MSW im. Czwartaków AL (w korespondencji jawnej określana jako Nadwiślańska Jednostka MSW im. AL), zorganizowana Zarządzeniem Nr 0103 Ministra Spraw Wewnętrznych z 1 października 1965 r.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj