Gatunek wymarły na wolności

kategoria zagrożenia IUCN
Kategoria zagrożenia (CKGZ)
EX EW CR EN VU NT LC
Kategoria: wymarły na wolności

Gatunek wymarły na wolności (ang. extinct in the wild, EW) – jedna z kategorii określających stan zagrożenia wyginięciem gatunków, używanych w siedmioskalowych systemach kategoryzacji zagrożenia Czerwonej księgi gatunków zagrożonych (CKGZ). Znajduje się pomiędzy kategoriami gatunku krytycznie zagrożonego (CR) a gatunku wymarłego (EX). Odnosi się do gatunków wymarłych w stanie dzikim w obrębie ich pierwotnego zasięgu. Przedstawiciele tych gatunków żyją jednak w hodowlach lub ogrodach zoologicznych i botanicznych, ewentualnie utrzymywani są w postaci populacji dziko żyjących, ale poza pierwotnym zasięgiem gatunku. Żeby gatunek można było uznać za wymarły na wolności konieczne jest odpowiednio długotrwałe, ze względu na jego biologię, badanie wykluczające utrzymanie się dzikich populacji[1]. Odbudowa trwałych populacji gatunku na wolności jest możliwa przez odpowiednie projekty restytucyjne. W 2008 roku do kategorii należały 33 gatunki zwierząt[2], m.in.:

Koń Przewalskiego (Equus przewalskii) – przykład gatunku wymarłego na wolności

Zgodnie z zasadami Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (ang. International Union for Conservation of Nature, IUCN) kategoria ta stosowana może być tylko w odniesieniu do gatunków w całym ich zasięgu, tzn. nie powinna być stosowana na szczeblu dotyczącym określonego obszaru (kraju, regionu, lokalnie)[3].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. IUCN, IUCN Red List Categories and Criteria. Version 3.1 Second edition [online], 2012, s. 14 [dostęp 2015-07-05] [zarchiwizowane z adresu 2016-04-11] (ang.).
  2. IUCN, Table 3a: Status category summary by major taxonomic group (animals), [w:] Red List version 2011 [online] [dostęp 2011-09-21] [zarchiwizowane z adresu 2016-05-03] (ang.).
  3. IUCN, Guidelines for application of IUCN Red List criteria at regional and national levels. Version 4.0 [online], 2012, s. 13 [dostęp 2015-07-05] [zarchiwizowane z adresu 2016-06-09] (ang.).