Gaz syntezowy (gaz wodny) – palny gaz powstający podczas reakcji węgla, gazu ziemnego lub lekkich węglowodorów z parą wodną w obecności odpowiednich katalizatorów. Jest to mieszanina tlenku węgla (CO) i wodoru (H2), może zawierać znaczne ilości azotu.

Parametry reakcji:

Reakcje zachodzące podczas procesu edytuj

CH4 + H2O ⇌ CO + 3H2
CO + H2 ⇌ C + H2O
CO + H2O ⇌ CO2 + H2
2CO ⇌ CO2 + C

Zastosowanie edytuj

Gaz syntezowy jest stosowany jako surowiec do wielu syntez chemicznych (na przykład do otrzymywania metanolu i etanolu). Ponadto z gazu syntezowego otrzymuje się syntinę (benzynę syntetyczną).

Bibliografia edytuj

  • Encyklopedia techniki – chemia, WNT, Warszawa 1965

Zobacz też edytuj