Gazeta Ludowa (PSL)

Polska opozycyjna wobec komunistów gazeta codzienna, wydawana przez PSL w latach 1945-1947

Gazeta Ludowa – gazeta codzienna Polskiego Stronnictwa Ludowego, ukazywała się na mocy porozumienia o utworzeniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej zawartego w Moskwie w czerwcu 1945 pomiędzy reprezentantami KRN, a Stanisławem Mikołajczykiem. Była jedynym niezależnym dziennikiem w powojennej Polsce. Pierwszy numer Gazety pojawił się w sprzedaży 4 listopada 1945 w Warszawie i był w całości poświęcony zmarłemu 31 października 1945 Wincentemu Witosowi. Redaktorem naczelnym był Zygmunt Augustyński, w skład zespołu redakcyjnego wchodzili m.in. Witold Giełżyński, Władysław Bartoszewski. Nakład gazety wynosił 70 tys. egzemplarzy.

Gazeta Ludowa
Ilustracja
Częstotliwość

dziennik

Państwo

 Polska

Adres

Warszawa

Wydawca

Polskie Stronnictwo Ludowe

Język

polski

Pierwszy numer

4 listopada 1945

Ostatni numer

listopad 1947

Redaktor naczelny

Zygmunt Augustyński

Średni nakład

70 000 egz.

Strona internetowa

Red. Zygmunt Augustyński został aresztowany 16 października 1946, a następnie w pokazowym procesie skazany na 15 lat więzienia. Gazeta została zamknięta w listopadzie 1947, członkowie zespołu redakcyjnego byli poddani represjom politycznym UB (aresztowania, wyroki).

Linki zewnętrzne edytuj