Gazeta Wiejska dla Górnego Śląska

Gazeta Wiejska dla Górnego Śląskatygodnik wychodzący w okresie od stycznia 1849 do września 1850 w Opolu, wydawany i redagowany przez Bernarda Bogedaina. Założony został w celu powstrzymania radykalizacji mas ludowych w okresie wiosny ludów. Odegrał pozytywną rolę w szerzeniu oświaty, m.in. agrarnej i administracyjno-prawnej, w podtrzymaniu czytelnictwa w języku polskim, zamieszczał popularne utwory literackie. „Gazeta” była redagowana we współczesnej polszczyźnie literackiej.

Gazeta Wiejska dla Górnego Śląska
Częstotliwość

tygodnik

Państwo

 Królestwo Prus

Adres

Opole

Pierwszy numer

1849

Ostatni numer

1850

Redaktor naczelny

Bernard Bogedain

OCLC

297853988