Gazeta Wiejska dla Górnego Śląska

Gazeta Wiejska dla Górnego Śląskatygodnik wychodzący w okresie od stycznia 1849 do września 1850 w Opolu, wydawany i redagowany przez Bernarda Bogedaina. Założony został w celu powstrzymania radykalizacji mas ludowych w okresie wiosny ludów. Odegrał pozytywną rolę w szerzeniu oświaty, m.in. agrarnej i administracyjno-prawnej, w podtrzymaniu czytelnictwa w języku polskim, zamieszczał popularne utwory literackie. „Gazeta” była redagowana we współczesnej polszczyźnie literackiej.

Gazeta Wiejska dla Górnego Śląska
Częstotliwość tygodnik
Państwo  Królestwo Prus
Adres Opole
Pierwszy numer 1849
Ostatni numer 1850
Redaktor naczelny Bernard Bogedain