Generalny inspektor Policji

stopień służbowy w Policji

Generalny inspektor Policji (gen. insp.) – najwyższy stopień w korpusie generałów, jak i w całej Policji. Niższym stopniem jest nadinspektor.

Generalny inspektor Policji
Stopień niższy nadinspektor Policji
Aktualne oznaczenie stopnia
naramiennik
naramiennik
Oznaczenie stopnia 1990-1995
naramiennik
naramiennik
Oznaczenie stopnia 1936-1939
naramiennik
naramiennik

Odpowiedniki stopnia generalnego inspektora policji:

Na stopień generalnego inspektora mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Stopień generalnego inspektora policji jest dożywotni. Policjanci posiadający stopień generalnego inspektora policji zwolnieni ze służby mogą go używać, z dodaniem określenia "w stanie spoczynku" (np. były komendant główny Policji gen. insp. w stanie spoczynku Krzysztof Gajewski).

O obniżeniu stopnia lub pozbawieniu stopni generalnego inspektora policji decyduje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Utrata stopnia generalnego inspektora policji następuje w razie:

Generalni inspektorzy Policji w III RzeczypospolitejEdytuj

  • Jan Michna – mianowany na stopień w 2000 (komendant główny Policji w latach 1998–2001)
  • Antoni Kowalczyk – mianowany na stopień w 2002 (komendant główny Policji w latach 2001–2003)
  • Leszek Szreder – mianowany na stopień w 2004 (komendant główny Policji w latach 2003–2005)
  • Andrzej Matejuk – mianowany na stopień w 2008 (komendant główny Policji w latach 2008–2012)
  • Marek Działoszyński – mianowany na stopień w 2014 (komendant główny Policji w latach 2012–2015)
  • Krzysztof Gajewski – mianowany na stopień w 2015 (komendant główny Policji w 2015)
  • Jarosław Szymczyk – mianowany na stopień w 2018 (komendant główny Policji od 2016)

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj

  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2020 r. poz. 360)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 408)

  Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 28 stycznia 2019. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.