Generator Meissnera

Animowany schemat lampowego generatora Meissnera
Schemat tranzystorowego generatora Meissnera (z tranzystorem polowym)

Generator Meissnera – elektroniczny generator drgań typu LC, z pętlą dodatniego sprzężenia zwrotnego zrealizowaną za pomocą transformatora, zapewniającego przesunięcie fazy równe 180°, dzięki odpowiedniemu połączeniu uzwojeń. Obwód rezonansowy tworzy uzwojenie wtórne o indukcyjności wraz z kondensatorem Częstotliwość drgań tego obwodu określa równanie:

Układ został wynaleziony (w wersji lampowej) przez Alexandra Meissnera w 1913 roku.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Franciszek Przezdziecki, Elektrotechnika i elektronika, PWN, Warszawa 1982.