Gento (syn Genzeryka)

Gento (również Genzo; żył w V w. n.e.) – trzeci lub czwarty, najmłodszy syn króla Wandalów Genzeryka, ojciec Guntamunda oraz Trasamunda, również władców królestwa Wandalów.