Geografia kultury

Geografia kultury – dział geografii społeczno-ekonomicznej zajmujący się związkami pomiędzy kulturą a przestrzenią.

Można wyróżnić poddziały geografii kultury: