Georg Giese

rajca i burgrabia w Gdańsku

Georg Giese (nazwisko pisane też Gisze, Giesse, Gyse) (ur. 2 kwietnia 1497 w Gdańsku, zm. 3 lutego 1562 tamże) – polski kupiec, członek Rady Miejskiej, burgrabia królewski w Gdańsku.

Georg Giese
Ilustracja
Na portrecie Hansa Holbeina z 1532 roku.
Data i miejsce urodzenia

2 kwietnia 1497
Gdańsk

Data i miejsce śmierci

3 lutego 1562
Gdańsk

Miejsce spoczynku

kościół NMP w Gdańsku

Zawód, zajęcie

kupiec, rajca, burgrabia królewski

Życiorys edytuj

Urodził się jako syn rajcy Albrechta Giesego i jego żony Elżbiety z domu Langenbeke w patrycjuszowskiej rodzinie gdańskiej. Jego starszym bratem był biskup chełmiński, a później warmiński Tiedemann Giese. Kształcąc się w zawodzie kupieckim odbył praktyki w licznych kantorach rodzinnych. W 1532 przebywał w hanzeatyckim kantorze w Londynie, tzw. Stalhof. W 1535 wrócił do Gdańska i ożenił się z Christine, córką toruńskiego rajcy Tiedemanna Krügera. Jako brat biskupa Tiedemanna Giesego otrzymał 27 lutego 1536 na sejmie piotrkowskim nobilitację. W tym samym roku został ławnikiem, a w 1545 rajcą gdańskim. Reprezentował miasto na zjazdach Hanzy. Jako przedstawiciel Gdańska wziął udział w tajnej naradzie Rady Pruskiej 11-12 lipca 1547 w Gietrzwałdzie, na której omawiano sytuację Prus Królewskich po klęsce protestantów w I wojnie szmalkaldzkiej[1], a także (wraz z burmistrzem Johannem von Werdenem) w poselstwie stanów pruskich na sejm piotrkowski od listopada 1548 do 1549. Ponadto reprezentował miasto na zjazdach Hanzy i sejmikach generalnych Prus Królewskich. W latach 1554 i 1558 był burgrabią królewskim w Gdańsku.

Po śmierci został pochowany w kościele Mariackim w Gdańsku.

Pozostawił dziesięcioro dzieci, z których Aleksander był burmistrzem w Toruniu, a Tiedemann (1543-1582) doktorem praw, sekretarzem królewskim i dyplomatą, nieoficjalnym reprezentantem Gdańska na dworze polskim, zaufanym Jana Zamoyskiego; w służbie Zygmunta Augusta i Stefana Batorego realizował liczne misje dyplomatyczne, szczególnie w Prusach Książęcych i Królewskich.

Przypisy edytuj

  1. Janusz Małłek: Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525-1548. Studium z dziejów polskiej polityki księcia Albrechta Hohenzollerna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976, s. 220.

Bibliografia edytuj

  • Witold Szczuczko: GIESE (Gyse) Jerzy (1497-1562), kupiec i burgrabia gd.. W: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 2. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie, 1994, s. 53. ISBN 83-902351-0-2.
  • Joachim Zdrenka: Urzędnicy miejscy Gdańska w latach 1342-1792 i 1807-1814 : biogramy. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 2008, s. 112. ISBN 83-85824-37-5..