Geosfera

warstwa kuli ziemskiej

Geosfera (z gr. γῆ „ziemia”, σφαῖρα sphaîra „kula”) – jedna z koncentrycznych warstw, wchodzących w skład kuli ziemskiej.

Geosferami są:

oraz przenikające je

Geosfery dzielą się na cieńsze powłoki.

Przedmiotem badań geografii jest powłoka ziemska, krajobrazowa – przestrzeń, w której oddziałują na siebie litosfera, hydrosfera, atmosfera i biosfera wraz z tak aktywnym czynnikiem, jakim jest człowiek.

Niekiedy magnetosferę także zalicza się do geosfer.

Zobacz teżEdytuj