Gerrard Winstanley (ur. ok. 1609, zm. po 1676) - angielski reformator społeczny i religijny, czołowy przedstawiciel radykalnego purytanizmu oraz inicjator i przywódca ruchu diggerów (kopaczy).

Wraz z kilkudziesięcioma współtowarzyszami (m.in. Williamem Everardem) próbował zająć pod uprawę gminne nieużytki w hrabstwie Surrey; po udaremnieniu tych działań przez wojsko zajął się publicystyką. Poglądy swe przedstawił najpełniej w dedykowanym Oliverowi Cromwellowi pamflecie Program ustroju wolności, czyli Prawowita zwierzchność przywrócona (1652, wydanie polskie 1959), będącym krytyką dotychczasowego ustroju monarchicznego, kleru oraz gospodarki opartej na prywatnej własności ziemi.