Gimnazjum św. Jacka w Krakowie

Gimnazjum św. Jacka – szkoła średnia tzw. klasyczna z łaciną i greką jako przedmiotami nauczania i przedmiotami maturalnymi, istniejąca w Krakowie w latach 1857–1950.

Do 1866 mieściła się w budynku przy ul. Kanoniczej 18, następnie przeniesiona została do budynków przy ul. Siennej 13 zajętych na ten cel zakonowi oo. Dominikanów.

HistoriaEdytuj

 • od września 1858 – czteroletnie gimnazjum niższe z językiem niemieckim jako wykładowym
 • od 1861 – szkoła polska
 • w 1868 – przekształcone w gimnazjum 8.klasowe, zwane odtąd II Gimnazjum
 • w 1876 uzyskuje tytuł Cesarsko-Królewskie II Gimnazjum św. Jacka
 • 1 grudnia 1918 – grono nauczycielskie składa uroczyste ślubowanie „wierności i posłuszeństwa Państwu polskiemu”
 • 1950 – ostatnia matura w Gimnazjum, likwidacja szkoły, budynki zostają przekazane Szkole Gastronomicznej, archiwum i wyposażenie – zniszczone lub rozproszone, uczniowie klas przedmaturalnych przeniesieni do pozostałych szkół średnich

DyrektorzyEdytuj

 • Franciszek Ksawery Kuś (1 I 1925 –)[1]

NauczycieleEdytuj

AbsolwenciEdytuj

TradycjeEdytuj

Do tradycji Gimnazjum św. Jacka nawiązuje VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie, które powstało jako filia Gimnazjum św. Jacka. Mieściło się ono w budynku przy ul. Kanoniczej, a w latach 90 zostało przeniesione do budynku przy ul. Wąskiej. Natomiast do budynku na Kanoniczej powróciło seminarium Dominikanów. W tym samym budynku na Kanoniczej w latach 50 mieściło się liceum pedagogiczne im. Jotejki.

Na początku XXI wieku w Krakowie działało przez kilka lat Liceum Ogólnokształcące św. Jacka (założone przez Fundację im. Świętego Jacka), które nawiązywało do tradycji dawnego gimnazjum. Szkoła ta uległa rozwiązaniu z przyczyn finansowych.

Środowisko wychowanków Gimnazjum i Liceum św. Jacka aktywnie kultywuje tradycje: dwa razy w roku organizowane są spotkania środowiska, wydawana była również gazetka (dwa razy w roku).

PrzypisyEdytuj

 1. Ruch służbowy. „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej”. Nr 7, s. 121, 1 kwietnia 1925. 
 2. Kronika. † Edward Charkiewicz. „Gazeta Lwowska”, s. 4, nr 224 z 1 października 1913. 
 3. Sprawozdanie C.K. Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1884. Sanok: Fundusz Naukowy, 1884, s. 103.
 4. Sprawozdanie Dyrektora C.K. Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1889. Sanok: Fundusz Naukowy, 1889, s. 31.
 5. Encyklopedia Krakowa, PWN, Warszawa-Kraków 2000.

BibliografiaEdytuj