Gimnazjum Realne w Warszawie

siedmioklasowa szkoła realna w Warszawie (1841–1862)

Gimnazjum Realne w Warszawie – siedmioklasowa szkoła realna działająca w Warszawie w latach 1841–1862.

Pałac Kazimierzowski – pierwsza siedziba Gimnazjum Realnego
Uczniowie gimnazjum około 1900 roku

Historia edytuj

Została uruchomiona w Warszawie w sierpniu 1841 roku kiedy przyjęto pierwszych 349 uczniów. Pierwszą siedzibą szkoły był Pałac Kazimierzowski. W latach 1841–1842 wybudowano nowy budynek, zaprojektowany specjalnie przez Antonia Corazziego (później budynek Wydziału Biologii Szkoły Głównej)[1]. Działała do 1862 roku.

Zajęcia kursu klasy siódmej (dwuletniego) miały charakter praktyczny. Akt utworzenia szkoły rozpoczyna się od określenia jej celu, zgodnego z pozytywistyczną zasadą pracy organicznej[1]:

Głównym zadaniem Gimnazjum Realnego jest przygotowanie młodzieży do zajęć przemysłowych […] nauczanie przedmiotów ścisłych i technicznych oraz przeprowadzane zajęcia praktyczne z farbiarstwa, cukrownictwa, gorzelnictwa, górnictwa, produkcji chemikaliów i maszynoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn stosowanych w fabrykach.

Dyrektorem Gimnazjum od lutego 1854 do września 1862 był Maksymilian Łyszkowski[2]. Wykładowcami byli m.in. Seweryn Zdzitowiecki, Jan Koncewicz, Teofil Rybicki. Dyrektorem szkoły został Karol Frankowski[1]. Gimnazjum stało się jedną z najlepszych szkół średnich w Królestwie Polskim. W 1844 przyłączono do niego Szkołę Sztuk Pięknych, w 1852 zostało zreorganizowane w celu nadania mu charakteru instytutu technicznego.

Uczniami Gimnazjum Realnego byli m.in. Michał Arcichiewicz, Aleksander Kraushar, Hipolit Wawelberg, Stanisław Krzemiński, Jan Baudouin de Courtenay, Edward Goldberg, Stanisław Kronenberg, Alfred Fuchs, Witold Marczewski, Edward August Lilpop[3], Zofia Steinberg[4], Henryk Radosław Stolzman[5], Henryk Wernic i Witalis Piotr Wilczkowski.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. a b c Lech Królikowski: O tradycjach kształcenia politechnicznego w Warszawie. [w:] Passa, Tygodnik sąsiadów [on-line]. IMAKO sp.j., 2016-05-24. [dostęp 2017-07-14].
  2. Adam Massalski. Dyrektorzy szkół średnich w Królestwie Polskim w latach 1833-1862. Szkic historyczno-społeczny. „Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne”. Nr 11, s. 129, 131, 1996. 
  3. Jadwiga Roguska: Lilpop Edward August Karol (1844–1911). [w:] iPSB (Biogram został opublikowany w 1972 r. w XVII tomie Polskiego Słownika Biograficznego) [on-line]. Narodowy Instytut Audiowizualny. [dostęp 2017-07-16].
  4. Barbara Rut Wosiek: Steinberg Zofia (1898–1977). [w:] iPSB [on-line]. Narodowy Instytut Audiowizualny. [dostęp 2017-07-16].
  5. Jolanta Laskownicka: Stolzman (Stolcman, Stoltzman, Stolzmann, Sztolcman) Henryk Radosław (1834–1901). [w:] iPSB [on-line]. Narodowy Instytut Audiowizualny. [dostęp 2017-07-16].