Glony protokokkoidalne

glony

Glony protokokkoidalneglony z grupy zielenic, które wraz z grzybami tworzą porosty. Glony te występują u około 90% gatunków porostów i są eukariontami (pozostałe 10% to sinice, które są prokariontami). W porostach glony pełnią rolę fotobionta[1].

Przekrój plechy porosta – glony z zielonymi ciałkami zieleni

Glony protokokkoidalne to organizmy jednokomórkowe o kulistym, lub prawie kulistym kształcie i podobnej wielkości jak pierwotek[1]. Według aktualnych ujęć taksonomicznych jest to tylko umowna grupa glonów, niebędąca odrębną jednostką taksonomiczną.

Glony protokokkoidalne mogą w porostach być rozmieszczone na dwa sposoby:

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Hanna Wójciak: Porosty, mszaki, paprotniki. Warszawa: Multico Oficyna Wydawnicza, 2010. ISBN 978-83-7073-552-4.