Gmina Łagiewniki Małe

Ten artykuł dotyczy dawnej gminy pow. dobrodzieńskim / lublinieckiem. Zobacz też: gminy o podobnej nazwie.

Gmina Łagiewniki Małe – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945–1954[2] w woj. śląskim, katowickim i stalinogrodzkim (dzisiejsze woj. śląskie). Siedzibą władz gminy były Łagiewniki Małe.

Łagiewniki Małe
gmina wiejska
1945-1954[1]
Państwo  PRL
Województwo 1945–46: śląskie[1]
1946–50: śląskie
1950-53: katowickie
1953-54: stalinogrodzkie
Powiat 1945-51: dobrodzieński
1951-54: lubliniecki
Siedziba Łagiewniki Małe
Szczegółowy podział administracyjny (1952)
Liczba gromad 12
brak współrzędnych
Portal Portal Polska

Gmina zbiorowa Łagiewniki Małe powstała po II wojnie światowej (w grudniu 1945[3]) w powiecie dobrodzieńskim (wydzielonym w marcu 1945 z powiatu lublinieckiego[4][5]), na terenie tzw. Ziem Odzyskanych (tzw. I okręg administracyjny – Śląsk Opolski[6][7]), który 18 marca 1945 powierzono administracji wojewody śląskiego[7][8], a z dniem 28 czerwca 1946 przyłączono do woj. śląskiego (śląsko-dąbrowskiego)[9][10].

Według stanu z 1 stycznia 1946 gmina składała się z 12 gromad: Łagiewniki Małe, Bzinica Nowa, Bzinica Stara, Dzielna, Główczyce, Gosławice, Gwoździany, Kolejka, Koszwice, Pludry, Skrzydłowice i Zwóz[11][12]. 6 lipca 1950 zmieniono nazwę woj. śląskiego na katowickie[13]. 1 kwietnia 1951 w związku ze zniesieniem powiatu dobrodzieńskiego gminę (wraz z całym powiatem) przyłączono do powiatu lublinieckiego w tymże województwie[14], które 9 marca 1953 przemianowano na woj. stalinogrodzkie[15].

Według stanu z 1 lipca 1952 gmina składała się z 12 gromad: Dzielna, Główczyce, Gosławice, Gwoździany, Kolejka, Koszowice, Łagiewniki Małe, Nowa Bzinica, Pludry, Skrzydłowice, Stara Bzinica i Zwóz[16]. Gmina została zniesiona 29 września 1954 wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin[17]. Jednostki nie przywrócono 1 stycznia 1973 wraz z kolejną reformą reaktywującą gminy[18].

PrzypisyEdytuj

 1. a b Od 1945 pod administracją wojewody śląskiego; od 1946 jednostka administracyjna woj. śląskiego
 2. Od 1 grudnia 1945 do 28 września 1954
 3. Rozporządzenie Wojewody Śląsko-Dąbrowskiego z dnia 27 listopada 1945 (Śląsko-Dąbrowski Dziennik Wojewódzki, Nr. 34, Kat, dnia 22 grudnia 1945 r.)
 4. Rozporządzenie Wojewody Śląsko-Dąbrowskiego z dnia 21 marca 1945 r. o podziale administracyjnym powiatu lublinieckiego
 5. Tomasz Kruszewski: Śląsk w latach 1900-1975 Zmiany podziału terytorialnego. Wrocław: Stowarzyszenie na rzecz promocji Dolnego Śląska, 1998.
 6. Utworzony 14 marca 1945 decyzją Rady Ministrów
 7. a b Andrzej Gawryszewski: Ludność Polski w XX wieku (The population of Poland in the 20th century). Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego, 2005, s. 43-44.
 8. Dokumentu podstawy prawnej nie odnaleziono
 9. Dz.U. z 1946 r. nr 28, poz. 177
 10. Na podstawie ustawy z dnia 11 września 1944 o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U. z 1944 r. nr 5, poz. 22) oraz dekretu z 23 listopada 1944 o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz.U. z 1944 r. nr 14, poz. 74)
 11. Podział administracyjny województwa śląsko-dąbrowskiego wraz ze skorowidzem gmin i gromad (stan z dnia 1 stycznia 1946), Wydawnictwa Instytutu Śląskiego, 1947
 12. Publikacja źródłowa nie uwzględnia wydzielenia powiatu dobrodzieńskiego
 13. Dz.U. z 1950 r. nr 28, poz. 255
 14. Dz.U. z 1951 r. nr 18, poz. 147
 15. Dz.U. z 1953 r. nr 13, poz. 51
 16. Wykaz Gromad Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej według stanu z dnia 1.VII 1952 r., PRL, GUS, Warszawa
 17. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 18. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312