Gmina Bobrowo (województwo olsztyńskie)

Ten artykuł dotyczy gminy dawnej. Zobacz też: gmina Bobrowo – współczesna gmina w woj. kujawsko-pomorskim.

Gmina Bobrowo (1945–46 gmina Biberniki) – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 19461954[2] w woj. olsztyńskim (dzisiejsze woj. warmińsko-mazurskie). Siedzibą władz gminy było Bobrowo.

Bobrowo
gmina wiejska
1946–1954[1]
Państwo  PRL
Województwo olsztyńskie
Powiat 1945–46: gierdawski
1946–54: kętrzyński
Siedziba Bobrowo
Szczegółowy podział administracyjny (1952)
Liczba gromad 7
brak współrzędnych
Portal Polska

Gmina Biberniki powstała po II wojnie światowej na terenie tzw. Ziem Odzyskanych, na obszarze przeciętego granicą państwową powiatu gierdawskiego. Na mocy rozporządzenia z 29 maja 1946 roku gmina weszła w skład nowo utworzonego woj. olsztyńskiego z dniem 28 czerwca 1946[3]. Opierając się na treści tego rozporządzenia, które nie uwzględniło powiatu gierdawskiego jako samodzielnej jednostki, wojewoda olsztyński zniósł ekspozyturę powiatu gierdawskiego w Skandawie, a jego 2 gminy – Skandawa (Skandowo) i Bobrowo (Biberniki) – włączono do powiatu kętrzyńskiego. Zakończenie działalności ekspozytury powiatu gierdawskiego przewidziano na 30 listopada 1946 roku[4].

Według stanu z 1 lipca 1952 roku gmina była podzielona na 7 gromad: Asuny, Bajory Wielkie, Bobrowo, Dojewo, Łęknica, Mołtajny i Wyskok[5]. Gmina została zniesiona 29 września 1954 roku wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin[6]. Jednostki nie przywrócono 1 stycznia 1973 roku po reaktywowaniu gmin[7].

PrzypisyEdytuj

  1. Od 1946 jednostka administracyjna nowo utworzonego polskiego woj. olsztyńskiego
  2. Do 28 września 1954 roku
  3. Dz.U. z 1946 r. nr 28, poz. 177
  4. Olsztyński Dziennik Wojewódzki z 1946 r. Nr 7, poz. 106 – Zarządzenie Wojewody Olsztyńskiego z dnia 23 października 1946 r. w sprawie likwidacji Ekspozytury Starostwa Pow. Gierdawskiego w Skandowie
  5. Wykaz Gromad Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej według stanu z dnia 1.VII 1952 r., PRL, GUS, Warszawa
  6. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  7. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312