Gmina Jangrot

Gmina Jangrot (alt. gmina Jangród; od 1973 gmina Trzyciąż) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 roku w woj. kieleckim i woj. krakowskim. Siedzibą władz gminy był Jangrot[2].

Jangrot
gmina wiejska
1919-1954[1]
Państwo  PRL
Województwo 1919–39: kieleckie (II RP)
1945: kieleckie (PRL)
1945–54: krakowskie
Powiat olkuski
Siedziba Jangrot
Szczegółowy podział administracyjny (1952)
Liczba gromad 18
brak współrzędnych
Portal Polska

W okresie międzywojennym gmina Jangrot należała do powiatu olkuskiego w woj. kieleckim. 1 kwietnia 1939 roku część obszaru gminy Jangrot (gromada Mostek) weszła w skład gminy Szreniawa w powiecie miechowskim[3].

Po wojnie gmina przez bardzo krótki czas zachowała przynależność administracyjną, lecz już 18 sierpnia 1945 roku została wraz z całym powiatem olkuskim przyłączona do woj. krakowskiego[4]. 1 stycznia 1950 roku część obszaru gminy Jangrot weszła w skład nowej gminy Klucze[5].

Według stanu z dnia 1 lipca 1952 roku gmina składała się z 18 gromad: Braciejówka, Chełm, Chrząstowice, Glanów, Gołaczewy, Imbramowice, Jangrot, Małoszyce, Michałówka, Podchybie, Porąbka, Sucha, Tarnawa, Troks, Trzyciąż, Zadroże, Zagórowa i Zarzecze[6]. Jednostka została zniesiona 29 września 1954 roku wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin[7]. Po reaktywowaniu gmin z dniem 1 stycznia 1973 roku gminy Jangrot nie przywrócono[8], utworzono natomiast jej terytorialny odpowiednik, gminę Trzyciąż w tymże powiecie.

PrzypisyEdytuj

  1. Od 1919 jednostka administracyjna nowo utworzonego polskiego woj. kieleckiego; w czasie II wojny światowej przejściowo poza administracją polską.
  2. Główny Urząd Statystyczny w Warszawie: Województwa centralne i wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej - podział na gminy według stanu z dnia 1.IV 1933 roku, Książnica-Atlas, Lwów 1933
  3. Dz.U. z 19439 r. nr 24, poz. 157
  4. Dz.U. z 1945 r. nr 27, poz. 167
  5. Dz.U. z 1949 r. nr 60, poz. 472
  6. Wykaz Gromad Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej według stanu z dnia 1.VII 1952 r., PRL, GUS, Warszawa
  7. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  8. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312