Gmina Młochów

Gmina Młochów (od 1952 gmina Nadarzyn) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1952 roku[2] w woj. warszawskim. Nazwa gminy pochodzi od wsi Młochów, jednak siedzibą władz gminy był Nadarzyn[3][4].

Młochów
gmina wiejska
1919-1952[1]
Państwo  PRL
Województwo 1919–39: warszawskie
1945-52: warszawskie
Powiat 1919–48: błoński
1948-52: grodziskomaz.
Siedziba Nadarzyn
brak współrzędnych
Portal Portal Polska

Za Królestwa Polskiego gmina Młochów należała do powiatu grodziskiego, a od 1867 powiatu błońskiego w guberni warszawskiej[5][6]. 19 maja?/ 31 maja 1870 do gminy przyłączono pozbawiony praw miejskich Nadarzyn[7].

W okresie powojennym gmina Młochów należała do powiatu błońskiego w woj. warszawskim. Po wojnie gmina zachowała przynależność administracyjną. 12 marca 1948 roku zmieniono nazwę powiatu błońskiego na grodziskomazowiecki[8]. 1 lipca 1948 roku z części obszaru gminy Młochów (część gromady Żółwin)[9] utworzono nową gminę Podkowa Leśna[10].

1 lipca 1952 roku gmina Młochów została zniesiona przez przemianowanie jednostki na Nadarzyn. Równocześnie ze znoszonej gminy Młochów wyłączono 14 gromad, z których utworzono gminę Mroków; ponadto 2 gromady (Owczarnia i Żółwin) przeniesiono do gminy Brwinów i 3 gromady (Książenice, Marynin i Władysławów) do gminy Grodzisk[11].

W dniu powołania gmina Nadarzyn była podzielona na 11 gromad[12].

PrzypisyEdytuj

 1. Od 1919 jednostka administracyjna nowo utworzonego polskiego woj. warszawskiego; w czasie II wojny światowej przejściowo poza administracją polską.
 2. Do 30 czerwca 1952 roku
 3. Główny Urząd Statystyczny w Warszawie: Województwa centralne i wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej - podział na gminy według stanu z dnia 1.IV 1933 roku, Książnica-Atlas, Lwów 1933
 4. Podział administracyjny Rzeczypospolitej Polskiej: Praca zespołowa pod redakcją prof. Stanisława Srokowskiego. Warszawa: Biblioteka Samorządowca Nr 77, 1948
 5. Postanowienie z 17 (29) września 1866, ogłoszone 5 (17) stycznia 1867 (Dziennik Praw, rok 1866, tom 66, nr 219, s. 279)
 6. Postanowienie z 29 grudnia 1867 (10 stycznia 1868), ogłoszone 8 (20) lutego 1868 (Dziennik Praw, rok 1868, tom 67, nr 228, s. 359)
 7. Postanowienie z 20 marca (1 kwietnia) 1870, ogłoszone 19 (31) maja 1870 (Dziennik Praw, rok 1870, tom 70, nr 241, s. 127)
 8. Dz.U. z 1948 r. nr 12, poz. 97
 9. A także z części obszaru gminy Helenów
 10. Dz.U. z 1948 r. nr 50, poz. 395
 11. Dz.U. z 1952 r. nr 26, poz. 179
 12. Wykaz Gromad Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, PRL, GUS, Warszawa, 1952