Gmina Tomaszów

Ten artykuł dotyczy dawnej gminy w guberni lubelskiej. Zobacz też: gmina współczesna.

Gmina Tomaszów (do 1874 gmina Rogoźno; od 1915 gmina Pasieki) – dawna gmina wiejska istniejąca na przełomie XIX i XX wieku w guberni lubelskiej. Siedzibą władz gminy był Tomaszów (Lubelski), który nie wchodził w jej skład, tworząc odrębną gminę miejską.

Tomaszów
gmina wiejska
1874-1915
Państwo  Królestwo Polskie
Gubernia gubernia lubelska
Powiat tomaszowski
Data powstania 1874
Data likwidacji 1915
Siedziba Tomaszów (Lubelski)
brak współrzędnych
Portal Portal Polska

Gmina Tomaszów powstała za Królestwa Polskiego w 1874 roku[1] w powiecie tomaszowskim w guberni lubelskiej z obszaru dotychczasowej gminy Rogoźno[2][3][4].

Gminę zniesiono podczas I wojny światowej[5]. Odtąd figuruje już pod nazwą gmina Pasieki[6][7][8].

Obecna gmina Tomaszów Lubelski jest nowym tworem (od 1973) o zupełnie innych granicach, obejmując w przybliżeniu obszary dawnych gmin Pasieki (czyli Rogoźno/Tomaszów/Pasieki) oraz Majdan Górny.

PrzypisyEdytuj

  1. Skorowidz Królestwa Polskiego czyli Spis alfabetyczny miast, wsi, folwarków, kolonii i wszystkich nomenklatur w guberniach Królestwa Polskiego, z wykazaniem: gubernii, powiatu, gminy, parafii, sądu pokoju lub gminnego, oraz najbliższej stacyi pocztowej, wraz z oddzielnym spisem gmin podług najświeższej ich liczby i nazwy ułożony, wykazujący: odległość każdej danej gminy od miasta powiatowego i sądu swojego gminnego; czy i jakie znajdują się w gminie zakłady fabryczne lub przemysłowe, szkoły itp. oraz ludność każdej gminy, obejmujący także podział sądownictwa krajowego świeżo urządzonego. T. 2)
  2. Postanowienie z 17 (29) września 1866, ogłoszone 5 (17) stycznia 1867 (Dziennik Praw, rok 1866, tom 66, nr 219, str. 279)
  3. Postanowienie z 29 grudnia 1867 (10 stycznia 1868), ogłoszone 8 (20) lutego 1868 (Dziennik Praw, rok 1868, tom 67, nr 228, str. 359)
  4. Powiat tomaszowski w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. XII: Szlurpkiszki – Warłynka. Warszawa 1892.
  5. Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego R. 2, 1914
  6. Stan szkolnictwa powszechnego w grudniu 1917 r. na terytorjum obu byłych jeneralnych gubernatorstw: Warszawskiego i Lubelskiego
  7. Główny Urząd Statystyczny w Warszawie: Województwa centralne i wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej - podział na gminy według stanu z dnia 1.IV 1933 roku, Książnica-Atlas, Lwów 1933
  8. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej - Tom IV - Województwo Lubelskie, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1924